EDA 2007


LECTURA I INTERPRETACIÓ DE GRÀFIQUES
7


ACTIVITATS

LECTURA DE PUNTS SOBRE LA RECTA

LECTURA DE PUNTS SOBRE EL PLA

REPRESENTACIÓ DE PUNTS SOBRE EL PLA

TAULES i GRÀFIQUES

GRÀFIQUES DE PUNTS o CONTÍNUES
ASSOCIAR UNA GRÀFICA A UNA TAULA
TAULA vs FÓRMULA
ESBRINEM QUIN ÉS EL GRÀFIC DE LA FÓRMULA
MÉS SOBRE LA FUNCIÓ LINEAL
MÉS SOBRE LA FUNCIÓ AFÍ
PER AL QUADERNI.E.S. La Roca del Vallés (La Roca del Vallés. Barcelona)                                                                 Francisca Grané Terradas