IES La Roca            Nom____________________________      Grup ________

 
 

 


ACTIVITAT 2: LECTURA DE PUNTS SOBRE EL PLA

 

Objectiu: Aquests activitat va dirigida a practicar la lectura de coordenades sobre dues rectes, un cop assolida la lectura de punts sobre una recta.

 

Ves a l’adreça: http://descartes.cnice.mec.es i segueix la ruta següent:

 

UNIDADES DIDACTICAS – 1r ESO – COORDENADAS CARTESIANAS

 

Aquí hi trobaràs una pàgina – com si fos un llibre. A la seva esquerra hi ha l’índex amb diversos capítols: el primer d’aquests és LAS COORDENADAS CARTESIANAS que és on has clickar.

 

Llegeix el primer punt 1.- ORGANIZACIÓN DEL PLANO que t’explica com està ordenat els pla a partir de dos eixos. 

Llegeix també 2.- ORGANIZACIÓN DEL PLANO CARTESIANO i passa a l’exercici següent:

Exercici 1.- Representa aquest sistema de referència a l’espai en blanc que hi ha a continuació, amb els eixos i l’origen.

Tot seguit passa al tercer apartat Puntos y parejas de números i prova de moure els punts amb el cursor; això t’ha de la qual cosa permetre fer l’exercici.

Exercici 2.- Representa les parelles de punts que has mogut sobre els eixos que has dibuixat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ves ara a l’apartat a l’apartat 4.- coordenda de un punto: abcisa y ordenada i respon la pregunta 9

Exercici 3.-: a quins quadrants les dues coordenades són negatives?


Si clickes la fletxa   Þ  passaràs a REPRESENTACIÓN DE PUNTOS - Análisis

El primer apartat és localicación de coordenadas con valores enteros

Exercici 4. Escriu les coordenades dels punts amb coordenades enteres i apunta els resultats

Punts

A

B

C

D

E

F

G

Coordenades

 

 

 

 

 

 

 

Bé/Malament

 

 

 

 

 

 

 

 

Segueix a LOcalización de coordenadas con valores decimales  

Exercici 5.- Escriu les coordenades dels punts amb coordenades decimals

Punts

A

B

C

D

E

F

G

Coordenades

 

 

 

 

 

 

 

Bé/Malament

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 6.- En aquest últim apartat has de dir les coordenades el punt groc i escriure-les a la taula adjunta

Punts

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Coordenades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé/Malament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment representa en un sistema d’eixos els punts de l’exercici 6


 

Per acabar, si clickes la fletxa   Þ  passaràs al darrer capítol de d’aquesta lliçó, titulat EJERCICIOS DE REPRESENTACIÓN DE PUNTOS.

 

L’apartat 1. SIMETRIAS explica el què son punts simètrics: llegeix-ho.

 

Per que te’n facis una idea, els punts simètrics són els que s’obtenen a través d’un mirall. Aquest mirall pot ser horitzontal (l’eix OX),vertical (eix OY) o un punt (l’origen).

 

Exercici 7: Finalment es demana que construeixis una taula amb punts simètrics:

 

Punt

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim r/ OX

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim r/ OY

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim r/origen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 8: Explica com canvies els signes

a)     quan fem una simetria respecte l’eix OX.

 

 

 

 

 

 

 

b)     quan fem una simetria respecte l’eix OY.

 

 

 

 

 

 

 

c)     Quan fem una simetria respecte el punt origen de coordenades.

 

 

 

 


Segueix a l’apartat 2. FIGURAS SIMÉTRICAS i podràs jugar a fer figures simètriques: n’hi ha prou que moguis el cursor.

A partir de la barra inferior de la gràfica tens la possibilitat d’escollir:

a)     sx=0 de manera que la simetria només es farà a través de l’eix OY.

b)     sy=0 vol dir que la simetria només es far a través de l’eix =0X.

c)     s0=1 ó s0=1 segons vulguis que la simetria sigui respecte l’origen.

Després de practicar unes quantes simetries respecte els diversos eixos, intenta fer les tres figures representades a l’apartat 6.

Figura  1:

Figura 2:

Figura 3:

 

 

3. COORDENADAS DE PUNTOS ALINEADOS HORIZONTALMENTE

Ara es tracta d’estudiar les coordenades de punts que formen una línia horitzontal. Experimenta amb els punts següents quines coordenades obtens després de desplaçar-lo quatre vegades:

Punt inicial

(5, 1)

(3,2)

(-1, 3)

(2,5)

(1, -1)

(4, 1)

Desplaç 1

 

 

 

 

 

 

Desplaç 2

 

 

 

 

 

 

Desplaç 3

 

 

 

 

 

 

Desplaç 4

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- PUNTOS CON COORDENADAS IGUALES

Finalment estudiarem els punts que tenen dues coordenades iguals: experimenta i respon les preguntes 10, 11 i 12.