IES  LA ROCA                                                     Nom.............................

Departament de Matemàtiques                            Cognom.........................

                                                                                  Data.........................

 

ACTIVITAT 8: ESBRINEM QUIN ÉS EL GRÀFIC DE LA FÓRMULA

http://www.xtec.cat/escola/index.htm

Quaderns virtuals

Biblioteca

·          Àrea – Matemàtiques

·          Idioma – Català

·          Nivell – Educació Secundària

                   Cerca

 

FUNCIÓ LINEAL i FUNCIÓ AFÍ

 

 

 

 

Quadern Virtual   [català]

15/11/2005

 

 

http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/funcgraf_m2_ca

3 fulls
9 preguntes


visualitza
 |  descarrega

 

 

 

Hi ha dos fulls d’exercicis

·          Funció de proporcionalitat directa: puntuació obtinguda

PER LA FÓRMULA DE LA RECTA y = mx: COM SABEM EL VALOR DE m?

Busca  un punt qualsevol de la recta (x,y)

Calcula y/x

 

·          Funció afí: puntuació obtinguda