IES La Roca            Nom____________________________      Grup ________

 
 

 

 

 


ACTIVITAT 1: LECTURA DE PUNTS SOBRE LA RECTA

 

Objectiu: Aquests activitat tracta de la lectura punts sobre una recta. Posteriorment passarem a la lectura de punts sobre un pla.

 

Ves a l’adreça: http://descartes.cnice.mec.es i segueix la ruta següent:

 

UNIDADES DIDACTICAS – 1r ESO – REPRESENTACION de NÚMEROS EN LA RECTA

 

Hi trobaràs una pàgina – com si fos un llibre – i a la seva esquerra hi ha diversos apartats.

 

1.- Comencem amb la REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ENTEROS.

Llegeix amb atenció l’explicació de la representació dels enters. Després passa a fer l’exercici: has d’escriure la coordenada del punt verd; si l’encertes t’apuntes B a la taula adjunta; en cas contrari, posa-hi M. Abans de fer-ne un altre clicka limpia.

 

 

1r

2n

3r

4t

5é

6è

7 è

8 è

9 è

10 è

11 è

12 è

B/M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Seguim amb la comparació d’enters

 

Cal fer servir els signes > i < per comparar parelles de números. Practica-ho amb les 10 parelles que t’apareixeran a la pantalla i escriu el resultat a la taula adjunta.

 

 

1r

2n

3r

4t

5é

6è

7 è

8 è

9 è

10 è

Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Finalment practica la REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DECIMALS.

 

Igual que has fet a l’exercici 1, hi mira encertes 12 valors decimals que es representen. Després de cada intent, escriu a la taula si l’has encertat o no.

 

 

1r

2n

3r

4t

5é

6è

7 è

8 è

9 è

10 è

11 è

12 è

B/M