IES  LA ROCA                                                     Nom.............................

Departament de Matemàtiques                            Cognom.........................

                                                                                  Data.........................

 

ACTIVITAT 7: TAULA vs FÓRMULA

 

http://xtec.cat/recursos/mates/index.htm

 

ZONA CLIC

Cerca – cerca d’activitats

·          Àrea: matemàtiques

·          Idioma: espanyola

·          Nivell: secundària

·          Títol: funciones

*       CERCA

*       Funciones

 

Versió JClic - espanyol 29/07/02

 com funciona?
engega'l (applet)
instal·la'l a l'ordinador

 

Activitats de 1 ESO  Són activitats de repàs.

·          PANTALLA D’INFORMACIÓ – RECORDA LES DEFINICIONS:

i)                    Eix d’abscisses

ii)                  Eix d’ordenades

iii)                 Origen

·          ESCENA VEHICLES: RELACIÓ VELOCITAT - PREU

Encerts

Intents

Temps

 

 

 

·          PANTALLA D’INFORMACIÓ – RECORDA LES DEFINICIONS:

iv)                Variable independent

v)                 Variable dependent


 

·          ESCENA TRUCADA TELÈFON: FUNCIÓ DURADA – COST

Encerts

Intents

Temps

 

 

 

 

Qüestió 1        Quina és la variable dependent?

Qüestió 2        Quina és la variable independent?

Qüestió 3        Passa per l’origen de coordenades?

Qüestió 4        Aquesta gràfica és una línia recta?

 

·                GRÀFICA RECORREGUT ÁLVARO i EVA

Encerts

Intents

Temps

 

 

 

 

Qüestió 5        Quina és la variable dependent?

Qüestió 6        Quina és la variable independent?

Qüestió 7        Passa per l’origen?

Qüestió 8        Aquesta gràfica és una línia recta?

 

 

Activitats de 2 ESO

·          RELACIONA LA GRÀFICA AMB LA SITUACIÓ QUE ES DESCRIU

Encerts

Intents

Temps

 

 

 

 

De vegades, en lloc de construir una taula, fem servir una fórmula

 

·          RELACIONA LES TAULES AMB LES FÒRMULES (Substitueix les x que hi ha a la taula a la fórmula i mira si surt la mateixa y de la taula)

 

Encerts

Intents

Temps

 

 

 

 

·          PANTALLES D’INFORMACIÓ – RECORDA LA DEFINICIÓ DE CLASSE

 

FUNCIÓ LINEAL O DE PROPORCIONALITAT és la que té per gràfica una línia recta que passa per l’origen

 

Les pantalles d’informació t’expliquen més coses d’aquesta funció.

 

Qüestió 9                  Com és la gràfica d’una funció lineal?

Qüestió 10              Com és la fórmula d’una funció lineal?

Qüestió 11              Com s’anomena el número que multiplica la x?

Qüestió 12              Quina valors ha de tenir la constant de proporcionalitat perquè la recta sigui creixent?

Qüestió 13              Quins valors ha de tenir la constant de proporcionalitat perquè la recta sigui decreixent?

Qüestió 14              Què passa quan el pendent val zero?

 

·          RELACIONA LES FÒRMULES AMB LES GRÀFIQUES

Encerts

Intents

Temps

 

 

 

 

·          ESCRIU EL PENDENT DE CADA FÒRMULA (Escriu la primera i fes “intro” , escriu la segona i fes intro...)

Encerts

Intents

Temps

 

 

 

 


 

·          PANTALLA D’INFORMACIÓ – RECORDA LA DEFINICIÓ DE CLASSE

 

FUNCIÓ AFÍ és la que té per gràfica una línia recta que NO passa per l’origen

 

Ara la pantalla d’informació te n’explica més coses.

 

Qüestió 15              Com és la gràfica d’una funció afí?

Qüestió 16              Com és la fórmula d’una funció afí?

Qüestió 17              Quins valors ha de tenir el pendent de la fórmula perquè la recta sigui creixent?

Qüestió 18              Quins valors ha de tenir el pendent de la fórmula perquè la recta sigui decreixent?

Qüestió 19              Què passa quan el pendent val zero?

·          RELACIONA LES FÒRMULES AMB LES GRÀFIQUES

Encerts

Intents

Temps

 

 

 

 

·          ORDENA LES GRÀFIQUES SEGONS EL PENDENT

A la pantalla hi tens dues gràfiques creixents i dues gràfiques decreixents. Les gràfiques creixents tenen pendents positius, per tant, tenen pendents més grans que les decreixents.

 

Encerts

Intents

Temps