IES  LA ROCA                                                     Nom.............................

Departament de Matemàtiques                            Cognom.........................

                                                                                  Data.........................

 

ACTIVITAT 6:  ASSOCIAR UNA GRÀFICA A UNA TAULA

http://descartes.cnice.mec.es

·          UNIDADES DIDACTICAS

·          3r ESO

·          TABLAS Y EXPRESIONES ALGEBRAICAS

PÀGINA 1.- EN BUSCA DE LA GRÁFICA PERDIDA

·          Primera aproximació

Exercici 1.- Dibuixa les gràfiques que surten segons els diferents valors de g.

Gràfica g=1                                                  Gràfica  g=2

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica g=3                                                  Gràfica g=4

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 2 Donada la taula

kw/hora

0

100

200

300

400

500

Importe (euros)

10,80

12,60

14,40

16,20

18,00

19,30

 

a)     Quina de les quatre gràfiques anteriors correspon a aquesta taula?

b)     Quina variable representa l’eix de les abscisses?

c)     Quina variable representa l’eix de les ordenades? 

Exercici 3 Donada la taula

Distància (Km)

300

250

200

150

100

0

Temps(h)

0

1

1,5

2

2,5

3

 

a)     Quina de les quatre gràfiques anteriors correspon a aquesta taula?

b)     Quina variable representa l’eix de les abscisses?

c)     Quina variable representa l’eix de les ordenades?

 

·                Mas búsqueda

Exercici 4.- Dibuixa les gràfiques que surten segons els diferents valors de g.

Gràfica g=1                                                  Gràfica  g=2

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica g=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 5 Donada la taula:

Bacteris

4

8

6

33

64

128

Temps(min)

0

10

20

30

40

50

a)     Quina de les dues gràfiques anteriors correspon a aquesta taula

b)     Quina variable representa l’eix d’abscisses?

c)     Quina variable representa l’eix d’ordenades?


Exercici 6 Donada la taula

Plantes

1

2

4

8

16

16

16

16

Temps (díes)

0

1

2

3

4

5

6

7

a)     Quina de les dues gràfiques anteriors correspon a aquesta taula

b)     Quina variable representa l’eix d’abscisses?

c)     Quina variable representa l’eix d’ordenades?

 

·                Las búsquedas no cesan

Dibuixa les gràfiques que surten segons els diferents valors de g.

Gràfica g=1                                                  Gràfica  g=2

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica g=3                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 7  Associa alguna d’aquestes tres gràfiques a la taula següent:

temps (s)

0

10

20

10

0

10

velocitat (m/s)

0

5

10

15

20

25

a)     Quina variable representa l’eix d’abscisses?

b)     Quina variable representa l’eix d’ordenades


 

 Exercici 8  Associa alguna de les tres gràfiques a la taula següent:

cabdal (l/min)

10

20

30

40

50

60

temps (min)

600

300

200

150

120

100

 

 

 

 

 

a)     Quina variable representa l’eix d’abscisses?

b)     Quina variable representa l’eix d’ordenades

 

Exercici 9  Una de les tres gràfiques no tenen cap taula associada: intenta escriure-hi una taula que li sigui adient

x

 

 

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

 

 

·          ÚLTIMA BÚSQUEDA

Finalment, dibuixa les gràfiques que surten segons els diferents valors de g.

Gràfica g=1                                                  Gràfica  g=2

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica g=3                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


Exercici 10.- Tal com has fet abans, associa alguna d’aquestes tres gràfiques a la taula següent:

 

altura (m)

10

10

50

50

30

0

temps (min)

0

10

30

45

50

55

a)     Quina variable representa l’eix d’abscisses?

b)     Quina variable representa l’eix d’ordenades?

Exercici 11.- I ara, amb aquesta nova taula:

temperatura (ºC)

0

20

20

60

60

80

temps (min)

0

5

12

24

36

80

 

a)     Quina variable representa l’eix d’abscisses?

b)      Quina variable representa l’eix d’ordenades

 

Exercici 12  Per acabar, construeix una taula per aquella gràfica que no te cap taula associada

x

 

 

 

 

 

 

y

 

 

 

 

 

 

 

PÀGINA 2.- DE LOS DATOS A LA GRÁFICA Y VICEVERSA

·          TRAzando GRáFIcas Y algo mas

Exercici1: Estudiem el que guanya un venedor de jocs.

a)     Quines magnituds es relacionen?

b)     Quines quantitats hi intervenen?

c)     Totes aquestes quantitats son variables?

 

Exercici 2: Construeix una taula

 

 

 

Exercici 3:  Verifica si la gràfica de la pantalla satisfà els valors de la teva taula i esbrina una possible fórmula

 

 

Exercici 4:

a)     Quin sou correspon a la venda de 347 jocs?

b)     Quants jocs ha venut si ha cobrat 714 €?

 

·          lAS GRÁFICAS SE VUELVEN MÁS COMPLEJAS

Exercici 5: Construeix una taula

Base

 

 

 

 

 

 

Àrea

 

 

 

 

 

 

Exercici 6: Dibuixa la gràfica de la taula anterior

 

 

 

 

 

 

Exercici 7: Escriu una possible fórmula de la relació anterior


 

·          viceversa: el camINO al revés

Exercici 8: Escriu els valors que pren el punt A a través de la gràfica (mira el va sortint a la pantalla quan mous el punt)

consum(Kwh)

 

 

 

 

 

 

 

 

import()

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica que s’obté

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 9: Què passa quan anem posant el segment vermell sobre els punts de la gràfica? Per què?

 

Exercici 10:

a)                 Calcula l’import del consum elèctric si el consum ha estat:

280 Kwh ;

410 Kwh

605 Kwh.

 

b)                 Quin serà l’import si s’han consumit n Kwh?

 

Exercici 11:

a)                 Modifica la fórmula de l’apartat anterior per incloure-hi una part fixa.

 

b)                 Com es modificarà la gràfica?


construyendo otra grafica

Exercici 12:  Mou el punt A de la gràfica. Després dibuixa la gràfica en aquest full d’exercicis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 13: Posa els segments vermells sobre la gràfica i mira què passa

 

 

Exercici 14: Intenta escriure una fórmula per la relació anterior.

 

 

 

 

 


·          PÀGINA 3.- QUÈ ENS DIUEN LES GRÁFIQUES?

·          Primera aproximació