IES  LA ROCA                                                     Nom.............................

Departament de Matemàtiques                            Cognom.........................

                                                                                  Data.........................

 

ACTIVITAT 5:  GRÀFIQUES DE PUNTS o CONTÍNUES

 

Exercici 1.- Ves a l’adreça http://descartes.cnice.mec.es

·          unidades didàcticas

·          1 y 2 ESO

·          Interpretación de gráficas

·          Gráficas de funciones

Llegeix el primer exemple i completa la taula

bolígrafs

0

1

2

3

4

5

6

7

preu

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot seguit ves a la gràfica: mou el cursos i verifica si els valors de la gràfica coincideixen amb els de la taula.

a)     Què mesura cada quadrat de l’eix horitzontal?

 

b)     Què mesura un quadrat de l’eix vertical?

 

c)     Segons la gràfica: quant valen 16 bolígrafs?

 

d)     Segons la gràfica : quants bolígrafs et donen per 3,60 €?

 

e)     Te sentit unir els punts vermells de la gràfica? ¿Per què?

 

Exercici 2.-Llegeix el segon exemple referit a la compra de patates

Kg. de patates

0

1

1,5

2

2,7

5

5,7

7

preu

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Creus que ara tindrà sentit ajuntar tots els punts de la gràfica? Per què?

 

Tot seguit ves a l’escena i mira com es va dibuixant a mesura que mous el cursor.


Exercici 3. – El tercer exemple tracta de la relació que hi ha entre el temps que circula un cotxe i la distància recorreguda. Recorda que:

 

                                      distància = velocitat * temps

 

1ª situació: Completa la taula de distàncies quan la velocitat del cotxe és 80 Km/h

 

Temps

1

2

2,5

4

4,3

5

6

8

Distància

 

 

 

 

 

 

 

 

Correcció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ves a l’escena de Descartes i mira si els kilòmetres que apareixen a la gràfica quan mous el cursor coincideixen amb els que has calculat tu: en cas afirmatiu posa’t un .

 

2ª situació: Completa la taula de distàncies quan la velocitat del cotxe és 100 Km/h

 

Temps

1

2

2,5

4

4,3

5

6

8

Distància

 

 

 

 

 

 

 

 

Correcció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna a verificar els resultats sobre l’escena de Descartes.

 

3ª situació: Repeteix tot l’exercici quan la velocitat del cotxe és 120 Km/h

 

Temps

1

2

2,5

4

4,3

5

6

8

Distància

 

 

 

 

 

 

 

 

Correcció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qüestions:

a)     En totes tres situacions les gràfiques són del mateix tipus?

 

b)     Quina diferència hi ha entre les gràfiques? Llegeix el que és la pendent

 

 

Exercici 4.- Mira les totes les activitats de gràfiques i fes una llista segons la gràfica només sigui de punts o tingui una gràfica tota seguida.

 

         Gràfiques amb punts                    Gràfiques contínues