IES  LA ROCA                                                     Nom.............................

Departament de Matemàtiques                            Cognom.........................

                                        Data.........................

ACTIVITAT 4:  TAULES i GRÀFIQUES

1ª Part: http://www.xtec.cat/aulanet/ud/mates/funcions/index.htm

·          Introducció a les funcions

·          Activitats

  LLEGEIX  AMB  ATENCIÓ  .      

 

1.- Lectura de gràfics

Hi ha diverses activitats: repeteix l’exercici fins que el resultat de l’avaluació sigui, com a mínim, del 80% d’encerts. Finalment apunta els encerts

a)     Taula pes - edat. Encerts: 

b)     Les hores de llum. Encerts:

c)     Taula consum de benzina. Encerts:

 

2.- Lectura de gràfics

Encerts:

 

3.- Eixos de coordenades

DIBUIXAR PUNTS

Exercicis coordenades I. Avalua’t: quants intents has necessitat?

Exercicis coordenades II. Avalua’t: quants intents has necessitat?

 

      _______________________________________________________

 

2ª Part: http://www.genmagic.org/mates2/grafica_temperatura.swf

Hi ha dos exercicis: Gràfica 1 és un exemple. Gràfica 2 has de dir tu temperatures

Gràfica 1: Hi ha dues gràfiques:

Vermella – Temperatura mensual

Verda – Temperatura mitjana

Passa per sobre els punts i veuràs com es va omplint la taula adjunta.

Clica Gràfica 2 i passaràs a l’exercici següent

1)     escriu la ciutat

2)     escriu els mesos a la taula

3)     escriu la temperatura de cada mes

4)      clica DIBUJAR GRÀFICA