EXPERIMENTACIÓN CON DESCARTES NA AULA
I.E.S. DE TOMIÑO


Unidades Didácticas

Operacións con números enteiros I.

Operacións con números enteiros II.

As fraccións. Operacións con fraccións.

Potencias.

A calculadora.

Fraccións e decimais.

Conxuntos de números.

Radicais.

Aproximacións e erros.

Porcentaxes.

Progresións aritméticas e xeométricas.


Follas de Traballo

Folla 1: Operacións con números enteiros I.

Folla 2: Operacións con números enteiros II.

Folla 3: As fraccións. Operacións con fraccións.

Folla 4: Potencias.

Folla 5: A calculadora.

Folla 6: Fraccións e decimais.

Folla 7: Conxuntos de números.

Folla 8: Radicais.

Folla 9: Aproximacións e erros.

Folla 10: Porcentaxes.

Folla 11: Progrexións aritméticas e xeométricas.

  Emilio Pazo Núñez
 
© Ministerio de Educación. Ano 2009
 
 

Licencia de Creative Commons
Os contidos desta unidade didáctica están baixo unha licenza de Creative Commons se non se indica o contrario.