l

UNITAT DIDÀCTICA: PROPORCIONALITAT.


 

7.    INTERÈS SIMPLE. REPRESENTACIONS A ESCALA.


INTERÈS SIMPLE
 
Deixar diners al banc un cert temps produeix beneficis. I si el banc te'ls deixa a tu, li has de tornar amb interessos.

Quan un banc ofereix, per exemple, un 5% anual vol dir que si hi ingressem 100€ al cap d'un any ens en tornaran 105. Direm que 100€ de capital a un rèdit del 5% han produit un interès de 5€.

Si ingressessim 200€ al cap d'un any obtindríem 10€ de benefici ja que el 5% de 200 és 10.

El temps que ho ingressem és directament proporcional a l'interès. Així, si per un any ens han donat 5€ d'interès per mig any ens donaran 2,5€. I si ho ingressem durant 3 mesos ens donaran 1,25€.

temps(anys) interès(€)
1 5
2 10
1/2 (mig any) 2,5
1/4 (3 mesos) 1,25
 
L'interès és directament proporcional a la quantitat deixada en préstec i al temps que dura aquest préstec. Els bancs i caixes no ho calculen exactament d'aquesta manera però aquests càlculs ens poden servir per enir-ne una aproximació.
Resoleu les següent activitats utilitzant el full de càlcul:
-Si poseu 210€ en una llibreta d'estalvis a un 2,5% anual, quants diners tindreu d'aquí un any? i d'aquí quatre?
-Si ens deixen 1000€ un any al 8% anual

REPRESENTACIONS A ESCALA
Com ho faríeu per saber quina distància en línia recta hi ha de casa vostra a l'institut? i per saber les dimensions de casa vostra?

En uns casos seria impossible i en d'altres hi estariem molta estona, però afortunadament hi ha representacions a escala.
c Aquest és un planol de Castellbisbal fet a escala. La raó que permet passar de la realitat a la representació del plànol s'anomena escala. 

L'escala s'expressa en forma de divisió. En el nostre cas és 1:1900, això vol dir que una unitat de longitud del plànol (per exemple 1 cm) equivalen a 1900 unitats de la mateixa longitud a la realitat (1900 cm).
Com que una escala és una raó, passar del plànol a la realitat i de la realitat al plànol són problemes de magnituds directament proporcionals.

 
Longitud al plànol (cm) Longitud a la realitat (cm)
1 1900
2 3800
10 19000
0,5 950
 
Dedueix amb el teu company les següents qüestions:
1- Si tenim l'escala, com es passa del plànol a la realitat?
2- Si
tenim l'escala, com es passa de la realitat al plànol?

Utilitza el següent full de càlcul i el plànol anterior per calcular les dimensions de l'institut i del seu pati.
 

ok Full de treball

eFull d'ampliació

i

 

ok Repàs

i


PÀGINA ANTERIOR ÍNDEX PÀGINA SEGÜENT

Ricard Caballero Monteso.

l  EDA 2009