l

UNITAT DIDÀCTICA: PROPORCIONALITAT.


 

UNA RAÓ MOLT QUOTIDIANA.


 Existeix una raó que la trobem cada dia a l'exterior i en nosaltres mateixos.

 Comenteu i comproveu les següents imatges:


Què observeu a la següents fotografies?


p


n

 Aquest és l'edifici de la seu de l'ONU a Nova York. Sabent que segueix la proporció àuria, sabries dir quants cm té d'altura a la foto?

Dos segments estan en proporció àuria quan la longitud de la suma de tots dos és al més gran com el més gran és al petit, és a dir:
Doncs bé, perquè es compleixi aquesta proporció, la raó val exactament: Φ = 1,618033989... (un nombre decimal amb infinites xifres). Aquest nombre Φ s’anomena nombre d’or. Habitualment definim un rectangle auri com aquell en què es compleix que la raó entre la longitud i l’altura és el nombre d’or, és a dir, que

 a/b= Φ ≅ 1,62.

ok Full de treball

i

eAmpliació


PÀGINA ANTERIOR ÍNDEX PÀGINA SEGÜENT

Ricard Caballero Monteso.

 EDA 2009