l

UNITAT DIDÀCTICA: PROPORCIONALITAT.


 

1.    MAGNITUDS  DIRECTAMENT PROPORCIONALS.


 

Situació 1: Observeu la següent taula de preus.

Pes albergínia (Kg) Preu  albergínia(€)
1 2,70
2 5,40
0,5 1,35
10 27,00
 
a
De 1 a 2 què han fet, multiplicar o dividir? i de 2,70 a 5,40?

De 1 a 10
què han fet, multiplicar o dividir? i de 2,70 a 27,00?

Feu les següents divisions:  2,70/1   5,40/2   1,35/0,5   27/10

Quins són els resultats?


Es diu que dues magnituds  són directament proporcionals si al multiplicar o dividir una d'elles per un nombre, l'altra queda multiplicada o dividida pel mateix nombre.

El quocient entre la segona i la primera magnitud, s'anomena raó o constant de proporcionalitat directa.

Si multipliquem o dividim les unitats per un nombre, el seu preu queda multiplicat o dividit pel mateix nombre. I el quocient de les dues magnituds, la raó, és constant:

Raó=Preu albergínia/Pes albergínia=2,70/1=5,40/2=1,35/0,5=27,00/10=2,70€/kg

La raó 2,70€/kg expressa el preu de les albergínies per unitat de pes. Aquesta raó ens permet obtenir el preu de les albergínies a partir del pes.

Si volem saber el preu de 250 grams hem de fer:

0,250kg·2,70€/kg=0,675€0,68€.


Raona el preu que es dóna a la imatge per a 50g.


Amb 1€ quants quilos d'albergínia podrem comprar?
Necessitem la raó inversa.
Si la raó és Preu albergínia/Pes albergínia=2,70/1, la raó inversa d'aquesta serà
Pes albergínia/Preu albergínia=1/2,700,37kg/€

Per tant amb un euro podrem comprar 0,37kg d'albergínies.

Situació 2:  Un camió de gelats va a velocitat constant per l'autopista i en 3 hores ha fet 240 km. Aleshores com que va sempre a la mateixa velocitat tenim:
Temps (hores) Distància recorreguda (km)
3 240
6 480
1'5 120
10 800
 
a

Quina és la raó en aquest cas?

Raó=Distància recorreguda/temps =240/3=480/6=120/1,5=800/10=80km/h

La raó 80km/h expressa la distància recorreguda per unitat de temps. Si volem saber quina distància recorre en 9 hores hem de fer:

9h·80km/h=720km.

Quant temps trigarà en recorrer un km?

      


Una manera de resoldre activitats de magnituds directament proporcionals és mitjançant una regla de tres. Però aquest procediment es converteix en un mètode que es realitza de forma completament mecànica, sense saber que s'està fent.

 

          La següent escena resol de manera ordenada activitats de magnituds directament proporcional sense la utilització de nombres decimals, reduint a la unitat. Utilitza-la per resoldre la següent activitat.

Act1: Si 5 kg de pomes costen 3€, quant costen 2kg? i quants kg puc comprar amb 7€?

Un cop entés el procediement, amb la següent escena es podran resoldre activitats de proporcionalitat directa amb qualsevol tipus de nombres. Utilitza-la per resoldre les activitats de més avall. 
 

Activitat 2.

Dos  quilos  de platans  valen  5,5 € , quant valdran  6,5kg?

Activitat 3.
Volem preparar  una mermelada amb 5kg de maduixes. La recepta diu que calen 2kg de sucre per cada 3kg de maduixes. Quina quantitat de sucre necessitarem nosaltres?
 

Activitat 4.

Un cotxe consumeix 56 litres de benzina al recorrer 800 quilòmetres. Quants litres de benzina consumirà en un viatge de 500 km?

Activitat 5.

Raona quines de les següents magnituds són directament proporcionals.

Magnitud A 2 6 8 10
Magnitud B 3 9 11 20

Magnitud C 0,1 0,3 1,2
Magnitud D 2 6 24

 

ok Full de treball

i

eAmpliació

 

PÀGINA ANTERIOR ÍNDEX PÀGINA SEGÜENT

Ricard Caballero Monteso.

l  EDA 2009.