Avaluació Inicial Mecànica de Fluids

Icono IDevice Mecànica de Fluids

A la imatge pots veure una plataforma elevadora accionada per dos cilindres hidràulics. Són molts els mecanismes i dispositius que utilitzen els fluids com element de transmissió de l'energia, tant per realitzar esforços com per efectuar variacions de velocitat. En la indústria de l'automoció, per exemple, hi són presents un bon nombre d'aplicacions basades en la mecànica de fluids.

Respon les preguntes en un document de text i envia'm el fitxer per Moodle.

Coneixes alguna aplicació de les que hem parlat anteriorment?

Creus que l'aire és un fluid?

Podries comentar les diferències que hi ha entre gasos i líquids?

Quines propietats dels fluids coneixes?

Coneixes el principi de Pascal?

Saps que deia Arquímedes sobre els fluids?

Quin experiment va fer Torricelli?

 


Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

EDA 2010