Objectius de l'experimentació

Objectius de l'experimentació

Realitzar simulacions dels conceptes treballats a classe i posar en marxa el curs de Moodle que tinc previst per a la matèria de Mecànica. Intentaré crear una web (Google sites) amb continguts i recursos des d'on els meus alumnes puguin accedir tant per realitzar activitats de classe com per a ampliar o reforçar la ficaria.

Continguts didàctics a tractar


Estàtica de Fluids

Propietats dels fluids. Fluids ideals.

Pressió d'un fluid estàtic.

Unitats de pressió.

Teorema de hidrostàtica.

Premsa Hidràulica. (principi de Pascal)

Manòmetre.

Teorema de Torricelli.

Baròmetre.

Principi d'Arquimedes

Pressió hidrostàtica en murs de contenció.

Grup d'alumnes


1r de Batxillerat Científic-Tecnològic, matèria Mecànica.

12 alumnes


Dates i temporalització


La matèria s'imparteix a raó de 4 hores setmanals de les quals puc disposar de l'aula d'informàtica dues hores in problemes, si necessités més temps podria veure el quadre horari que hi ha per compartir l'aula.
Estàtica de fluids s'imparteix en el tercer trimestre i per això hauria de començar cap el 18 de març i finalitzar cap al 7 de maig.

Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

EDA 2010