Recursos

Disponibilitat de l'aula


De 2 a 4h setmanals

Característiques dels ordinadors


A l'aula d'informàtica 20 PC per a alumnes i un per al professor amb windows XP i Linkat, connexió d'Internet de banda ampla i canó i en l'aula classe ordinador amb equip multimèdia i canó.

Agrupament dels alumnes a l'aula


Per explicacions dels conceptes a treballar i l'ús de les simulacions: L'aula classe disposa d'ordinador multimèdia i canó de vídeo.
Per a les pràctiques amb simulacions: S'utilitzarà l'aula d'informàtica amb 20 ordinadors en xarxa a raó de 1alumno/ordenador. Si es decidís treballar en grup es podrien posar de 2 en 2. Per evitar inconvenients, s'haurà instal lat prèviament a la intranet del centre la unitat didàctica que estem experimentant. Es lliuraran els guions a seguir i al final de la sessió el professor recollirà els guions per a ser qualificats com una activitat més per avaluar.

Distribució d'equips


En les sessions de treball a l'aula-classe: un ordinador, un canó de vídeo i una pantalla de projecció dels alumnes prenen apunts.
A les sessions a l'aula d'informàtica es disposa de 20 ordinadors per als alumnes distribuïts en forma d'U i més un ordinador amb canó per al professor, si s'ha de donar alguna explicaión a la pantalla (i alhora pissarra blanca) de projecció els alumnes només han de girar-se. Per experiència pròpia és millor que si ha de ser una explicació llarga els alumnes tanquin les pantalles dels seus ordinadors ja que és molt fàcil que mentre es dóna la explicaión ells estiguin intentant fer el que el teu està explicant i no segueixin les explicacions.
 
Connectivitat a la xarxa Internet

La connexió a la xarxa és per ADSL de 4 MB no presentant problemes per desenvolupar un treball normal. Tots els espais del centre estan cabledos. Hi ha diferents grups de treball en una intranet del centre el que permetria instal lar les aplicacions en un ordinador que fes de servidor per si fallés la connexió a Internet, durant aquest curs no ha fallat mai sí que no espero tenir problemes. A més hi ha una xarxa wifi que distribueix el senyal per tot l'institut encara que en aquest cas no seria necessari el seu ús.

Altres mitjans didàctics


Tots els alumnes del centre disposen d'un Pen drive USB que se'ls dóna amb el material d'inici de curs.
Els alumnes disposen a casa d'ordinador connectat a Internet i sinó poden accedir a un amb connexió a la biblioteca municipal, el que em permetria posar activitats per realitzar a casa a més de poder estudiar o repassar els apunts.
L'eina de seguiment i organització de tot el trimestre es realitzarà amb un curs de Moodle que ja tinc obert i on els alumnes ja estan donats d'alta, coneixen la plataforma i la manera de treballar.
Una web realitzada amb Google web serà la base dels apunts que derivarà cap a les simulacions. En els centre disposem de Google Apps educació.

Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

EDA 2010