1º Bacharelato
O MOVEMENTO
Autor: Xosé A. Alonso

NEWTON EN GALICIA

EXPERIMENTACIÓN DIDÁCTICA NA AULA (2008)

1º BACHARELATO

TÍTULO DA UNIDADE: O MOVEMENTO

IES. MONTE DA VILA. (O GROVE).- Autor: Xosé A. Alonso Fernández

OBXECTIVOS

  1. Fomentar a motivación e promover a autonomía na aprendizaxe.
  2. Incorporar as novas tecnoloxías a aprendizaxe.
  3. Conseguir os obxectivos curriculares previstos na programación didáctica.

 

Ferramentas matemáticas
O vector
A derivada
Repouso, movemento. Sis. referencia
Parámetros do movemento
Vector de posición
Traxectoria. Ec. paramétricas
Vector desprazamento
Vector velocidade
Vectro aceleración
Clasificación dos movementos
Con aceleración nula
Con aceleración constante
Mov. circulares
Avaliación