EDA 2009 EXPERIMENTACIÓN DIDÁCTICA NA AULA

 

ÍNDICE

EDA 2009

Experimentación Didáctica na aula

 

        Unidades didácticas e follas de exercicios para alumnos con conexión a Internet

        Unidades didácticas e follas de exercicios para alumnos sin conexión a Internet

        Probas de avaliación realizadas: Números enteiros   Potencias e divisibilidade

        Enquisa Inicial: Enquisa   Resultados

        Enquisa Final:   Enquisa   Resultados