Educación Secundaria Obligatoria
ÍNDICE
 

Enquisa inicial

Enquisa final

Múltiplos e divisores

Números enteiros1

Números enteiros2

Follas de traballo 


EDA Práctica_3
INTRODUCIÓN

Estas actividades están diseñadas como xogo e como pequena investigación matemática.
Os conceptos que se mencionan deberon estudarse xa na clase.
Nestas actividades fanse preguntas para comezar pequenas investigacións que realizará o alumnado. Pero póde
se suxerir calquera outra e tamén pódense aproveitar as iniciativas que surxan.

OBXECTIVOS
 • Afianzar os conceptos previamente estudados na clase:
  - múltiplo dun número,
  - divisor dun número,
  - número primo,
  - número composto,
  - descomposición factorial dun número,
  - máximo común divisor de varios números,
  - mínimo común múltiplo de varios números.
 • Aprender novas estratexias do cálculo.
 • Apreciar o aspecto lúdico e de competición en Matemática.
 • Fomentala investigación matemática particular do alumnado como medio de aprendizaxe.Identificar os valores que sexan números enteiros.
 • Representar gráficamente sobre unha recta varios números enteiros.
 • Ordenalo valor de varios números enteiros.
 • Sumar números enteiros.
 • Facer uso ventaxoso das propiedades da suma.
 • Integrala resta na suma de números enteiros.
 • Comprendelo concepto de multiplicación de dous números enteiros.
 • Facer uso ventaxoso das propiedades da multiplicación.
 • Entendela división como a operación inversa da multiplicación.
 • A potenciación como multiplicación reiterada dun mismo factor.
 • Entender e aplicar adecuadamente a prioridade ao realizar diversas operacións combinadas.
 • Conseguir destreza no cálculo mental.

  Eduardo Barbero Corral. Modificado por Carmen Guntiñas Rodríguez. EDA 2009
© Ministerio de Educación , Política Social e Deporte. Ano 2009
   

Licencia de Creative Commons
Los contenidos de esta unidad didáctica están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.