Unitats de massa
Masses equivalents
 

4.5.- Agrupa les masses equivalents.
 
En aquesta escena hi apareixen sis mesures que corresponen a tres valors de masses diferents com a màxim. Col·loca en el mateix rectangle les que tinguin el mateix valor.

 


 
Cada mesura de baix és equivalent a una altra de dalt, col·loca-la en la seva mateixa línia.

 


       
           
  Autor: Eduardo Barbero Corral (Adaptat per en Lluís Bosch Casas)
 
© Ministerior de Educación, Política Social y Deporte. Año 2005
 
 

Licencia de Creative Commons
Los contenidos de esta unidad didáctica están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.