CONTINGUTS A TREBALLAR:

   1. LA MESURA I EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL.
   2. PROPORCIONALITAT NUMÈRICA.
   3. PERCENTATGES

ENQUESTES:

FULLS DE SUPORT:

AVALUACIÓ:

   • 1r examen de la mesura i el sistema mètric
   • 2n examen de la mesura i el sistema mètric Versio A
   • 2n examen de la mesura i el sistema mètric Versio B

 

Autor: Lluís Bosch Casas - IES Castell d'Estela

 

Data última actualització: 4-05-2009