ARTEIXO – A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

 

 

A CORRENTE ALTERNA

 

 

ELECTROTECNIA

 

2º BACHARELATO

 

AVALIACIÓN

INICIAL

 

 

ENQUISA INICIAL

 

 

 

PILAR ANTA FERNÁNDEZ

 

ENQUISA FINAL

NEWTON NA AULA

GUÍA DO ALUMNO

UNIDADE DIDÁCTICA

CADERNO DE TRABALLO

 

 

 

 

FEBREIRO – MARZO 2009

 

 

 

 

 

 

 

ARTEIXO – A CORUÑA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

 

 

A CORRENTE ALTERNA

 

 

ELECTROTECNIA

 

2º BACHARELATO

 

AVALIACIÓN

INICIAL

 

 

ENQUISA INICIAL

 

 

 

PILAR ANTA FERNÁNDEZ

 

ENQUISA FINAL

NEWTON NA AULA

GUÍA DO ALUMNO

UNIDADE DIDÁCTICA

CADERNO DE TRABALLO

 

 

 

 

FEBREIRO – MARZO 2009