2º Bachillerato
A CORRENTE ALTERNA
Pilar Anta Fernández
 Unidad 1 
Todas las Unidades Imprimir Inicio

Cando se empezaron a desenvolver os sistemas eléctricos, a electricidade producíase en forma de corrente continua mediante dinamos.

Este tipo de xerador amosa dous grandes inconvenientes:

- Hai que extraer a electricidade do rotor dun anel metálico no que frotan uns vascullos de grafito

- A electricidade non se pode transportar a grandes distancias porque non existe un sistema rendible de elevar a tensión de grandes cantidades de enerxía.

Debido a esto os alternadores substituiron na súa totalidade ás dinamos, xa que presentan as seguintes vantaxes:

- evitan o emprego de colectores, a electricidade prodúcese directamente no estator do alternador.

- producen c.a. que se pode reducir e elevar a súa tensión con grande facilidade mediante o emprego de transformadores.

- referente ao consumo os motores son máis sinxelos e robustos ca os de c.c. e resultan axeitados para a maioría das aplicacións.

- a conversión de c.a. a c.c. é barata e sinxela grazas aos rectificadores a base de diodos.

A CORRENTE ALTERNA
XERACIÓN DE CORRENE ALTERNA
REPRESENTACIÓN DE MAGNITUDES SENOIDALES
PARÁMETROS
VALORES CARACTERÍSTICOS
DESFASE
CIRCUÍTOS
CIRCUÍTO R
CIRCUÍTO L
CIRCUÍTO C
CIRCUÍTO RLC
RESONANCIA
POTENCIA
ACTIVA
REACTIVA
APARENTE
FACTOR DE POTENCIA
TRANSFORMACIÓN DA CORRENTE ALTERNA
NOCIÓNS BÁSICAS
ESTRUCTURA INTERNA
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN