Proxecto EDA 2008

ÍNDICE
  Introdución

Obxectivos

Unidades Didácticas

Follas de traballo

Materiais de avaliación

PRÁCTICA 3: ORGANIZACIÓN
INTRODUCIÓN
O proxecto desenvolvese no IES de Mugaros, en Mugardos (A Coruña). O noso centro ten aproximadamente 250 alumnos e en el impántese dúas líneas de ESO, un grupo de diversificación de 3ºESO e outro de 4º ESO, dous cursos de primeiro de bacharelato e outros dous de 2º, un Programa de Iniciación Profesional e Educación de Adultos (Nivel I e II).

O curso elixido é un grupo de 2º de ESO (Agrupamento) con 5 alumnos. As clases serán tódolos días na Aula de Informática, onde ademais dun ordenador para cada alumno dispoñemos de pizarra, ordenador do profesor conectado a un canon de vídeo. Ademais desta tecnoloxía e das explicacións do profesor, os alumnos empregarán o seu material: libro de texto, calculadora, caderno de clase e follas de traballo. Empregaremos o Mozilla para entrar en Internet e desde el accederemos á páxina de Descartes, a cal xa teñen en “Marcadores”. Espero que as clases resulten proveitosas para alcanzar os obxectivos, tanto para os alumnos como para o profesor.

OBXECTIVOS
  • Desenvolver habilidades de manexo de novas tecnoloxías.
  • Mellorar a aprendizaxe significativa de contidos matemáticos.
  • Comprender e utilizar os conceptos dos temas a tratar.
  José Luis Mayobre Antón