1.Ardatz koordenatuen sistema
   Ardatz koordenatuak
   Puntuaren koordenatuak

2.Grafiko kartesiarrak
   Puntuen grafikoak interpretatzen
   Grafiko jarraituak interpretatzen

3.Taulak eta grafikoak
   Balio taulak
   Taulatik grafikora
   Grafikotik taulara

4.Grafikoen adibide gehiago
   Proportzionaltasun zuzenekoak
   Beste adibide batzuk

LABURPENA