All items from eGela

From eGela

Iñaki Orbe

Director IES Unamuno

Alexia es una plataforma multi-idioma, que integra el área de gestión académico-administrativa, la comunicación entre centro-familias, con las herramientas 2.0. Alexia Escuela permite a todos sus usuarios trabajar desde cualquier punto con acceso a internet.

USUARIOS: FAMILIAS, PROFESORES Y ALUMNADO.

Cada usuario con una conexión de Internet en cualquier punto y momento puede consultar toda la información referente a su ámbito. Se suprimen toda las comunicaciones en papel.

 • Alumnos: Tareas de académicas de clase, faltas, notas de controles, notas de evaluación, comunicados, eventos, agenda, tablón de anuncios, horarios (asignaturas+profesor+tutor), compañeros de clase. (información que se da antes del comienzo del curso)…..
 • Padres: Toda información del alumno más comunicados, solicita entrevista mediante la aplicación evitando tfn.
 • Profesores: Comunicación con familias, alumnos y entre compañeros. Registra incidencias, visualiza información total del alumno de su tutoría. Para finales de julio puede consultar su horario, sus alumnos, tutoria….toda información referente al próximo curso.
 • Equipo Directivo: Configura los curriculums de cada clase, (grupos, alumnos, profesores, horarios, evaluaciones, desdobles, optativas… etc)

La nueva aplicación de gestión que hemos implantando en el instituto desde hace dos cursos, permite el envío de comunicaciones masivas o individualizadas a familias.

Alexia Web contribuye a que todas aquellas personas involucradas en la labor de educar, tengan las herramientas necesarias para establecer una comunicación directa y eficaz, organicen sus tareas educativas y profesionales y, a su vez, puedan hacer un análisis del proceso individual de aprendizaje.

Su objetivo principal es que el usuario, en la menor cantidad de pasos y de forma totalmente intuitiva, acceda a la información que necesita consultar y realice su trabajo de forma rápida y eficaz.

Generador de informes, genera todos los documentos oficiales solicitados por el Departamento, (actas, historial del alumno, certificados de cambio de centro, creación de datos libres propios del centro etc). 

Potente herramienta de comunicación entre centro, profesores, padres y alumnos. Comunicados internos, tablón de anuncios, galerías, agenda, publicación de información sobre el alumno, envío de sms, e-mail de forma automatizada.  

Permite la creación y generación de sistemas de evaluación para todos los niveles, desde la evaluación por controles hasta la evaluación por competencias. 

Diseña a medida todos los listados del centro, obtenidos de los formularios y en especial el boletín de notas. 

Permite consolidar, comparar y analizar la información académica generada por el centro para la toma de decisiones orientadas a la mejora como parte de gestión de Calidad del centro.

 

GESTIÓN ACADÉMICA/ADMINISTRATIVA

 • Preinscripción.
 • Matriculación.
 • Evaluación para los distintos niveles educativos incluidos los Ciclos Formativos. Posibilidad de evaluar por: Áreas, Aspectos de Área, Objetivos, Competencias Básicas, Subcompetencias etc.
 • Incidencias.
 • Generador de Informes Personalizados.
 • Gestión Económica (Comedor).
 • Envío de SMS
 • Transporte.
 • Comedor.
 • Ficha Médica.
 • Residencia.
 • Envío de emails.
 • Generación de toda la Documentación Oficial (DAE)

 

 

ZONA WEB PROFESORES/AS

 • Consulta de horario de clase.
 • Consulta de sus materias y sus alumnos.
 • Consulta de datos académicos.
 • Consulta de información diaria (incidencias, observaciones, controles).
 • Introducción y gestión de datos:
  • Notas de evaluación
  • Información diaria:
   • Controles.
   • Gestión de incidencias y observaciones individuales y por grupo.
   • Justificación de incidencias.
 • Obtención de informes para tutor y profesor.
 • Agenda Escolar.
 • Envío de emails.

ZONA WEB FAMILIAS

 • Consulta de horario de clase.
 • Consulta de profesores y tutores.
 • Consulta de los datos académicos (calificaciones trimestrales).
 • Consulta de información diaria (incidencias / controles).
 • Justificación de incidencias.
 • Consulta de tablón de anuncios.
 • Comunicados: Recepción y Respuesta.
 • Entrevistas.
 • Participación en encuestas.
 • Visualización de galería de imágenes.
 • Agenda Escolar.

ZONA WEB ALUMNOS/AS

 • Consulta de tablón de anuncios.
 • Consulta de comunicados.
 • Consulta de información académica (notas trimestrales).
 • Consulta de información diaria (incidencias y controles).
 • Consulta de compañeros de clase.
 • Visualización de galería de imágenes.
 • Agenda Escolar.
From eGela

Irudia Web honetatik hartu da.

@txiotxio-ren eskutik ezagutu nuen Storify. E-gelako post honetan ere baduzue erreferentzia. Doako aplikazio honen funtzionamendua nahiko erreza da istorioak kontatzeko era diferentean.

De la mano de @txiotxio conocí Storify. En esta entrada de e-gela también tenéis una referencia. Esta aplicación web gratuita funciona de forma muy sencilla y con ella podemos contar historias de una forma diferente.

Storify-k sare sozialetan “isuritakoa” topiko baten inguruan jasotzen du: tweet-ak, argazkiak, estekak… Hori ere bestelako aplikazioekin egin daitekeela esango didazue. Baina badago ezberdintasun nagusia: gai horren inguruan lagun askok idatzitakoa (eta ondorioz, haien pentsamenduak eta ikuspegi anitzak) jaso daitezke istoria batean. Horrela, modu kolaboratiboan egiten dira kronikak, askoz ere aberatsagoa eta borobila izango da buru askok pentsatutakoa baten batek pentsatutakoa baino.

Baldintza bakarra da arkatza edo boligrafoa ahaztu behar dela, hau da,  usadioak/ohiturak moldatu behar direla (eta baita jasotzeko modua ere).  Zeintzu dira erabiltzearen abantaiak?

 • Hitzaldi, solasaldi, formazio eta abarreko elkarguneetan zuzenean twitter-en idatzitako iruzkinak, erreferentziak, eginiko argazkiak, bideoak, adostutako hashtag (etiketa) baten azpian jasotzen ditugu.
 • Bertan dauden beste kideek edo twitter-en sorturiko elkarrizketa urrutian jarraitzen dutenek ere bere ekarpenekin aberasaten dute gaia, era kolaboratiboan.
 • Amaitu ondoren, Storify-n sartu era hantxe, hashtag bilatu eta duen editorearekin istoria ordenatu, bete eta argitaratu. Istorioa blog, site edo halakoetan txertatzen da, duen kodea erabiliz.
 • Prozesu osoa era digitalean egin dugu: pentsamenduak idatzi, besteekin sorturiko elkarrizketa  jarraitu, gurearekin bat eginez, baliabideak gehitu … Dokumentatu dugu informazio eustarri desberdinak erabiliz.
 • Sortu dugun produktua, nire ustez, borobilagoa da, kronika edo “banakako apunteak” egiten ditugunean baino.

Behar dena: Twitter-en kontua , erabiliko den hashtag-a eta Storify-n izena eman.

Prozedura: Sartu sorturiko kontuan eta eskumako menuan bilatu gaia, hashtag-aren bidez. Tweet sorta agertuko da. Ezkerreko atalean edizio gunea dago. Izenburua jarri istoriari,  eskumako tweet-ak hartu eta arrastratu ordenean (bai denbora lerroaren arabera bai gaiaren ildoarren arabera). Tartean ere idazteko aukera ere badago (editore xehe batekin). Gairi lotutako estekak jar daitezke, baita argazkiak ere.

Gehiago jakiteko: Tutorial (gaztelaniaz). Aurkezpena, euskaraz, Gorka Palacio-ren eskutik

Hona hemen adibide bat: Barakaldoko Jardunaldietako Xabier Mujikak eginiko tailerretako Storify-a.

Eta ikasgelan?

Ba,  irudimenari eragin. Gai bat aukeratu eta sarean dauden informazioak jaso istorioa “kontatzeko”,  kronologikoki edo nahi den moduan.

Animatzen zarete?

Azken oharra: WP blog honetan ezin izan dut kodea txertatu, baina… Blogger erabiltzekotan, honako itxura izago litzateke. (sarreraren amaieran dagoen slide-a da)

From eGela

 

Kaixo adiskide!

HHko etaparen garrantziaz hezkuntza eragileak  jabetzen hasiak diren honetan, unea da orain artekoen lana jaso eta aurrera egiteko. Etapak behar eta merezi duen bultzada orain arte horretan ibili direnen ekimenetan oinarritzea ezinbestekotzat jotzen dugu eta helburu horrekin bilketa lanarekin hasiak gara. Hasitako metaketan, dagoena bildu, uztartu, denon eskura utzi eta gera daitezkeen zuloak elkarrekin tapatzen hasteko xedea dugu. Helburu horrekin berritzegune desberdinetako kideak  hasiak gara biltzen eta sarea osatzen, gelatan dihardutenei tresnak eta baliabideak eskaintzeko asmoz batetik eta beraiek egiten dutenaz ikasteko, bestetik.

Hasitako bilketa lan horretan hemen doaz berritzegune desberdinetako kideek partekatu dituzten baliabideak:

Baina gure ametsa hasi baino ez da hasi eta gure sarea antolatzen baino ez gara hasiak eta nahiko genuke elkarrekin egingo dugun bide oparo baten abiapuntua baino besterik ez izatea. Beraz, lagun, laster arte!

From eGela

Parque de una escuela

Cada vez es más frecuente el análisis de la repercusión que tiene el uso de los recursos digitales en las nuevas formas de enseñanza. Para ello se utilizan métodos que pretenden evaluar las buenas prácticas y las creencias pedagógicas de los profesores que usan tecnologías en sus aulas (Webb, 2002).

Lo que se analiza es cuándo y dónde se debe emplear la tecnología y cómo puede potenciar un nuevo modelo educativo. De acuerdo con Judi Harris, la reflexión estaba centrada sobre cómo poder utilizar una tecnología emergente en las clases, obviando las necesidades del proceso educativo. Sin embargo la lógica nos dice que son las necesidades las que deben definir los recursos a utilizar. Además, ya no se debate si las herramientas y los recursos digitales son necesarios y se habla de las TAC como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento.

TAC: tecnologia para el aprendizaje y el conocimiento

Es frecuente que la tecnología digital surja ajena a la educación y que posteriormente se incorpore a los procesos educativos, lo cual precisa de un periodo de análisis y de experimentación. Existen múltiples experiencias que han servido para extraer conclusiones sobre los elementos a tener en cuenta a la hora de utilizar la tecnología en el aula de la manera más eficaz e innovadora. Sin embargo todavía tenemos serios problemas para definir cuál tiene que ser el nuevo rol del docente, así como las políticas educativas necesarias que lo sustenten. A todo ello se suma la constate evolución de la propia sociedad y de la tecnología como elementos que añaden incertidumbre.

En el ámbito de la inserción de la tecnología las conclusiones de la experiencia acumulada llegan a constituirse en lo que se denominan modelos. Los modelos proporcionan orientaciones y quieren dar cierta solidez científica a las prácticas que persiguen una mejora de las actuaciones en forma de buenas prácticas y que de manera inherente satisface a sus protagonistas: los alumnos y los docentes.

Los modelos se relacionan de manera directa con el tipo de conocimientos, procedimientos y actitudes que deben dominar los docentes para ajustar las necesidades detectadas y los objetivos educativos a un uso racional y planificado de los elementos digitales que está en la base de la transformación de la actividad en el aula.

El modelo SAMR

Se denomina así el modelo elaborado por Rubén D. Puentedura y que establece en cuatro los niveles de inserción de tecnología. A saber: sustitución, mejora, modificación y redefinición (En inglés: Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition).

Los cuatro niveles se dividen en dos capas, según suponga una mejora o una transformación de la actividad del alumnado. Se podría representar mediante el siguiente esquema:

Gráfica del modelo SAMR

El modelo SAMR

En el blog de Puentedura encontraremos ejemplos de actividades desarrolladas según su modelo.

Puentedura plantea las siguientes cuestiones a responder que nos ayudarán en el proceso de planificación y integración gradual de los aspectos digitales. Dichas preguntas nos facilitarán el análisis de las necesidades.

Cuestiones para el diseño según el modelo SAMR

Cuestiones para el diseño según el modelo SAMR

Un currículum innovador supone un cambio educativo cualitativo hacia un nuevo paradigma como resultado de un proceso en desarrollo (Dede, 2000). En consecuencia, el currículum innovador es un producto incompleto, que incluye nuevos contenidos, procesos didácticos novedosos y creativos, así como estrategias diferentes para la evaluación. El modelo SAMR es una guía para una experimentación docente más eficaz aportando un marco teórico de referencia. The SAMR Model Explained by Ruben R. Puentedura Lasarte-Oria, 25 de marzo de 2014

From eGela

Gure inguru hurbileko eTwinning proiektuetan lan interesgarria egiten ari den  irakaslearen esperientzia ekarri behar dugu beste behin. Maite Elejalde  dugu bera, Portugaleteko LHI Virgen de la Guía ikastetxeko ingeleseko irakaslea, Poloniako  Anna Żywica, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej, irakaslearekin batera diharduna.

“Booky´s books for you” proiektuan Lehen Hezkuntzako ingelesa arloko edukiak partekatzen dituzte, bi eskoletako ikasleek eurek sortutako produkzio digitalen bitartez. Lehen eta Bigarren zikloan ebook formatuan argitaratzen dituzte lanak. Hirugarren zikloan berriz, komiki digitalak eta antzezlanak sortu eta partekatu ohi dituzte.

Proiektuan besteak beste, atzerriko hizkuntza gaitasunak, kulturarteko jarrerak, pentsamendu kritikoa, gaitasun digitalak, lankidetza trebetasunak, ea … jorratzen dituzte.   Baina zalantzarik gabe horrelako proiektuek  baliatzen dutena zera da, ikasleak bere ikaskuntza prozesuaren protagonista bilakatzea.

Hortaz, ZORIONAK etwinners guztiei eta segi aurrera !

(Jatorrizko artikulua gaztelaniaz hemen )

From eGela

Crédito de la imagen

Este año dentro del programa de formación del profesorado (Garatu) en el que participamos, hemos preparado un nuevo curso al que hemos llamado “Escribir en línea”.

En este curso, queríamos reunir las ideas y las reflexiones que hemos ido manejando en los últimos años de manera suelta sobre los nuevos modos de escritura y sobre las nuevas herramientas de escritura que ha propiciado la Red.

sites

Como es habitual hemos colocado todo el material del curso en una página web para facilitar a los participantes en el curso la recuperación de la información. Hemos estructurado las sesiones de curso teniendo en cuenta los diferentes pasos del proceso de escritura. El esquema que hemos seguido está reflejado en la programación del curso.

La 1ª sesión estaba dedicada a una reflexión genérica sobre la escritura. Para ello, realizábamos un cuestionario previo sobre los contenidos del curso y después se hacía una presentación genérica sobre la escritura y sobre la digital. Tras ello, había dos actividades para ver las diferencias entre un texto analógico y un texto digital y hacer un trabajo de transformación.

La 2ª sesión estaba centrada en la evaluación. A partir de la premisa de que lo que no se evalua no se trabaja, se planteaba la corrección de un texto real de alumos, para centrar cuáles son los ámbitos de trabajo y, por tanto, de evaluación de los textos escritos. Se trabajaba y se elaboraban herramientas de evaluación como las listas de control y las rúbricas.

La 3º sesión se desarrollaba en torno a las herramientas y aplicaciones digitales que se pueden utilizar en el proceso de planificación y estructuración de los textos. En ella se trabajaba sobre los procesos de búsqueda de información, sobre la generación y búsquda de ideas y sobre la organización de las mismas. En cada uno de estos omentos se presentaban diferentes aplicaciones.

La 4ª sesión se organizaba alrededor de los procesos de textualización y revisión de los textos. Los temas básicos de esta sesión fueron las herramientas básicas para la corrección de textos, las herramientas para la escritura colaborativa, el uso de la PDI en las tareas de revisión así como algunos consejos sobre la utilización de música, imágenes o vídeos en los textos digitales.

La 5ª sesión giraba sobre la fase de publicación y difusión de los textos para lo que se presentaron algunas herramientas como los libros digitales o los carteles multimedia. Además, se proponía una reflexión sobre los nuevos géneros discursivos nacidos alrededor de la difusión de las redes sociales.

Esperamos que os pueda ser de utilidad en este difícil proceso de la enseñanza y aprendizaje de la escritura.

From eGela

Gaurko post honek helburu bat baino gehiago du: hizkuntzen inguruko proposamen didaktiko berri batzuk aurkeztea, IKTei lotutako baliabideen inguruan aritzea, hizkuntzak ikasteko eta irakasteko hain beharrezkoa den gogoetarako baliabideak eta proposamenak egitea… Baina ez dugu azalpen luzerik egingo: hori guztia post honekin batera dauden bi irudietan ikusten dituzuen materialetan biltzen baita.
Oraingoan Scoopitaplikazioa baliatu dugu materialak bildu eta eskueran jartzeko. Aplikazio eskuraerraza, erabilgarria eta ikusgarria da.

Este post tiene un objetivo múltiple: presentar nuevas propuestas didácticas para la enseñanza de las lenguas, reflexionar sobre recursos TIC, acercar algunas propuestas e instrumentos para la imprescindible reflexión sobre la enseñanza y aprendizaje de las lenguas… Pero no vamos a extendernos en explicaciones, pues a la vista está que las imágenes que acompañan este post son una recopilación de materiales.

Nos hemos servido una aplicación de fácil acceso, Scoopit,   para organizar materiales diversos y ponerlos a la disposición del profesorado.

 

 Berritzegune Nagusiko hizkuntza taldekideok, indarrean dugun curriculuma garatzen laguntzeko, azken urteotan garatutako materialak biltzen dira sareko bi gune horietan: Hizkuntzak lantzeko material didaktikoa” eta  “Aholkularitzarako eta formaziorako materiala, hizkuntzen inguruko erabakiak hartzen laguntzeko. Izan ere, hizkuntzen ikas-irakaskuntzetan murgilduta gabiltzanok, bai laguntza zerbitzuetan, bai ikastetxeetan ikasleekin eguneroko lanean, bi kezka izan ohi ditugu: alde batetik, nola irakatsi, zer nolako erabakiak hartu behar ditugun ikasleek hobeto irakurri, idatzi,entzun, hitz egin dezaten…, hau da, hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna gara dezaten; eta, bestaldetik, nolako materialak erabil ditzakegun ikasleengan hizkuntza komunikaziorako gaitasunaz gain, beste Oinarrizko Gaitasunak ere garatzen laguntzeko. Batak formazio beharra ekartzen du sarritan, edo, behintzat, gogoeta egin beharra; eta bigarrenak, berriz, beste klabe batzuen araberako materialak erabiltzea, hau da, gelan egiten den lana hizkuntzaren erabilerari lotzea -haren inguruko gogoeta baita hizkuntza lantzeko eta hobeto erabiltzeko giltzarria-, ikasleak inplikatu eta proposatzen zaien egiteko horretan haien interesa bultzatzea, ikasleen protagonismoa sustatzea, ebaluazio formatiboa txertatzea, IKTen erabilera uztartzea… Beraz, eredu moduan, geuk eginiko materialak bildu ditugu gune horretan, eta  material guztiek bezala, egokitzapena eta egoeren araberako moldaketak behar dituzte.

Bi esparru zabalak dira, eta lanketa sakona eskatzen dute. Biak askoren kezka iturri, eta, are gehiago, gurea.  Baliagarriak izatea espero dugu.

En estos dos espacios digitales hemos reunido diversos materiales, elaborados por el equipo de lenguas del Berritzegune Nagusia, cuya finalidad es facilitar el desarrollo del currículo vigente y ayudar al profesorado a tomar decisiones sobre las lenguas “Hizkuntzak lantzeko material didaktikoa eta  “Aholkularitzarako eta formaziorako materiala.

Quienes nos dedicamos a la enseñanza de las lenguas, tanto desde los servicios de apoyo como en el día a día de las aulas, tenemos dos preocupaciones frecuentes; por un lado, cómo enseñar lenguas, qué hacer para que nuestros alumnos y alumnas lean, escriben, hablen mejor, es decir, para que desarrollen su competencia en comunicación lingüística; por otro lado, qué materiales podemos utilizar que no sólo contribuyan al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística sino también ayuden a desarrollar las Competencias Básicas.  La primera conlleva a menudo la necesidad de formación, o, al menos, de reflexión conjunta; la segunda, por el contrario, se centra en la utilización de materiales didácticos diferentes, que vinculen las actividades de aula al uso de las lenguas, que centren la reflexión sobre las lenguas en la mejora de los diferentes usos lingüísticos, que impliquen al alumnado en tareas comunicativas de su interés, que contemplen la evaluación formativa y el uso de las TIC, que den, en definitiva, protagonismo a los aprendices.

Así pues, hemos reunido en estos espacios digitales muchos de los materiales que hemos elaborado, en el convencimiento de que pueden servir de modelo para todos aquellos profesores que quieran adaptarlos a las necesidades y características concretas de sus alumnos.

Son dos amplios espacios que exigen un trabajo en profundidad, con los que esperamos ayudar al profesorado al menos, a debatir y tomar decisiones.

From eGela

"Saturno devorando a sus hijos", Francisco de Goya

Crédito de la imagen

Hila bete asko igaro dira Castelló-ko Jaume I Unibertsitateko Jordi Adell irakasleak “Gorantz doazen teknologiak, gorantz doazen pedagogiak?” hitzaldia eman zuenetik SIMO Hezkuntza 2013-an. Hala ere, Adell-ek egindako galderetariko batzuk eta baieztapenetariko askok indarrean diraute. Horregatik -eta hausnarketa berriari ekiteko asmoz- berriz ere dakartzagu bere hitzak gogora…

Hace ya muchos meses que el profesor de la Universidad Jaume I de Castelló Jordi Adell pronunció en Madrid su conferencia “Tecnologías emergentes. ¿pedagogías emergentes?”, con ocasión de la celebración del SIMO Educación 2013. Sin embargo, aún resuenan algunas de sus preguntas y siguen en pie y de plena actualidad muchas de sus afirmaciones, por lo que de nuevo -y en una nueva digestión más reposada- retomamos algunas de sus palabras…

La red devora continuamente muchos de los contenidos que genera -como el dios Saturno a sus hijos- y se precisa algún tiempo para poder aprehender con cierto sosiego y serenidad la vorágine digital y tecnológica. El profesor Adell afirmó entonces que estamos deslumbrados por la tecnología; esa luz cegadora que aporta mucha claridad, pero que nos impide ver la realidad.  En efecto, estos últimos años han sido de asombro, de un resplandor que nos maravillaba, y muchos profesores comprobaron que aquella luz blanca y radiante les proporcionaba una nueva forma de impartir sus clases que conseguía hacerlas mucho más actuales y amenas. Años en los que el profesorado ha ido incorporado las nuevas tecnologías –algunas ya absolutamente obsoletas y en desuso, pero siempre nuevas- en su práctica docente, siempre y cuando se colocase el marchamo TIC en todas esas producciones. Cada año hay observatorios internacionales que hacen pronósticos, prospecciones y análisis sesudos de cuáles son las tendencias emergentes, cuáles son ya historia y cuáles apuntan hacia el futuro. Sin embargo, con las TIC, así en general –casi en abstracto- nadie utilizó gafas de sol, nadie se quejó pero esa intensísima luz tan penetrante como atractiva- empezaba a hacer estragos… Del mismo equipo de investigación de Jordi Adell, y profesora también universitaria, es Linda Castañeda, que nos visitó recientemente en las VI Jornadas de Educación Digital (JEDI) que se celebraron los días 13 y 14 de febrero. Castañeda, igual que Adell, defendió que “no podemos dejar que la luz de las nuevas  tecnologías nos ciegue, pero no podemos dejar de impresionarnos, no podemos perder la capacidad de ilusionarnos“. Ilusión sí, pero no ilusión óptica…

Crédito de la imagen

El profesor Adell también advirtió en un segundo lugar que “habría que estar deslumbrado por la (buena) pedagogía” y no por la tecnología, pero no es el caso. “El lado oscuro de la tecnología”, señalaba… Estamos en el año 2014 y aún seguimos deslumbrados por las maquinitas. En nuestra memoria colectiva está aquel célebre vídeo portugués de Tecnología o Metodología, datado en YouTube el año (2010). Cuatro años ya y sigue vigente… A pesar de los años que han transcurrido desde que empezaron a surgir los primeros rayitos de luz tecnológica y educativa, seguimos –como hace poco reconocíamos un grupo de profesores activos digitalmente- seguimos -decía- “dando clases de cuaderno”, “clases de lapicero”. O, ¿qué es exactamente un curso o un taller de blogs?, y ¿un curso de Google Drive? o ¿un taller de Evernote? Pues… simplemente poner la nota en la tecnología y no en la pedagogía; centrarse aún en la técnica y marginar la metodología. El calendario digital, la hoja de ruta digital debería estar orientada hacia otros derroteros. La profesora Castañeda reconocía que estos son momentos de “mal tiempo y buena mar”; tiempos de incertidumbre, con vientos de cambio, pero un tiempo con una mar  excelente. Recordaba la profesora de la Universidad de Murcia un viejo proverbio árabe: “El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas”. Ajustemos las velas, que ya es hora…

Por último, el profesor Adell reconocía en aquella estupenda ponencia que ni “las tecnologías emergentes” son siempre nuevas y que “las pedagogías emergentes” son una mezcla de ideas nuevas y no tan nuevas, con periodos de expectación, sobreexpectación, de idas y de vueltas… En definitiva Tecnología y Pedagogía deberían ir de la mano y no debemos dejar deslumbrarnos ni por lo más novedoso ni por lo último -por el mero hecho de serlo-. Las últimas tecnologías y pedagogías están llegando, se experimentan día a día, y la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias) debe estar atenta, expectante, pero no debe dejar cegarse por esas luces tan intensas como cegadoras, tan atractivas como engañosas, como los famosos cantos de sirena… 

Marcos Cadenato (@mcadenato)

From eGela

Procedencia de la imagen

Qué es una red social

Las personas siempre nos relacionamos en grupo, bien sea en la familia, entre amigos, con motivo de nuestro trabajo o por alguna afición o pasatiempo. Así se crean una serie de lazos y vínculos que dan fuerza y cohesión a estos grupos. Se forman redes de comunicación, de colaboración y de acompañamiento que se extienden y crecen en número de individuos en función de sus actividades y características particulares.

Algo similar sucede en Internet, ya que la misma estructura social que se produce en las relaciones interpersonales se trasladan al mundo virtual. Las personas entran en contacto e interactúan entre ellas mediante las aplicaciones que podemos encontrar en la red.

Podemos encontrar muchas aplicaciones para estar o trabajar en red en Internet, y así tendremos:

 • Redes profesionales cuyo nexo de unión es la ocupación laboral de los integrantes. Pueden servir para encontrar trabajo o para conectar con otros compañeros o compañeras. Las más conocidas dentro de este apartado son Linkedin, Xing o Viadeo, pero también podemos crear redes profesionales educativas en otras aplicaciones consideradas más generalistas como Facebook, Ning, Google +, twitter o tuenti. En estas redes se pueden crear foros temáticos diversos y participar en ellos, recomendar o compartir artículos y enlaces interesantes o seguir a personas, que por su proyección en Internet, resulten relevantes en el mundo de la educación. Se convierten en canales de comunicación de entidades y asociaciones y pueden ser de acceso abierto para cualquier persona, o acceder a ellas mediante invitación de algún miembro de la misma.
 • Redes temáticas creadas alrededor de un tema concreto como la fotografía con Flickr, el vídeo con YouTube o Vimeo, la música con Jamendo, los podcast con ivoox. En estas redes se comparten material multimedia fundamentalmente. También pueden crearse redes alrededor de cualquier otra afición, como el patchwork por ejemplo.
 • Redes generalistas en el que se comparte el ocio y todo aquello que tiene que ver con la vida diaria. Es el espacio virtual de encuentro de personas en Internet que se relacionan a partir de gustos y preferencias. Las más utilizadas son Facebook, Google +, twitter o tuenti.

 

Riesgos y ventajas

Al igual que ocurre en la vida real con los grupos de relación social, el uso de estas aplicaciones web tienen sus ventajas y sus riesgos que conviene saber y tener en cuenta. Las redes sociales que hemos nombrado anteriormente tienen protocolos de seguridad y privacidad, así como mecanismos para defendernos de posibles agresiones en Internet que sería necesario visitar en su web y leer detenidamente para no llevarnos ningún susto. Hay que tener cuidado con los datos que incluimos cuando nos damos de alta y creamos nuestro perfil para ser conscientes de lo que vamos a compartir con otros contactos.

Debemos estar atentos a que cualquier acción que se realice en estas redes tiene un efecto multiplicador y su distribución de manera viral se realiza en muy poco tiempo entre los diferentes contactos. Lo mismo que las redes sociales tienen un gran potencial para llevar adelante proyectos educativos, pueden convertirse en elementos que favorecen el acoso y otro tipo de acciones dañinas para cualquier persona.

Quizás los más desfavorecidos sean los jóvenes por no tener claro los conceptos de privacidad y seguridad, y considerar estos temas más ligados al mundo adulto. Así, no prestan atención a acciones tan sencillas como publicar o etiquetar una foto o compartir claves de acceso a una red social. Es preciso que dediquemos tiempo y espacio en las aulas para educar en la ciudadanía digital, de manera que lo mismo que usamos las redes sociales para trabajar de manera didáctica, sirvan para que nuestro alumnado comprenda la mejor manera de utilizarlas en su tiempo de ocio.

Decálogo para un víctima de ciberacoso

Es necesario protegerse de los acosadores y estar prevenido para disfrutar de Internet y de las redes sociales con garantías. En la mayoría de las ocasiones es necesario que sea uno mismo quién dé el primer paso. Tu colaboración es imprescindible y debes tomar parte activa en tu seguridad en la red.

 1. Pide ayuda a tu padre o a tu madre o, en su defecto, a tu profesor o a una persona adulta de confianza para que puedan decidir cuál es la mejor solución para lo que ha sucedido.
 2. Nunca respondas a las provocaciones, mantén la calma. Tu enfado no te ayuda en nada y, sin embargo, es un estímulo y una ventaja para quienes te acosan. No actúes de forma exagerada o impulsiva en ningún caso. Muchas veces se acaban cansando de no obtener ninguna reacción y el asunto termina por sí mismo. Comunica a tu familia o a una persona adulta de tu confianza lo que te ocurre.
 3. No des por segura ninguna situación. No te fíes de las personas que hayas conocido en Internet, ni te fíes de todo lo que te digan o te hagan creer. Mantén la duda y consúltalo antes de tomar una decisión.
 4. Trata de evitar aquellos lugares en los que eres asediado en la medida de lo posible hasta que la situación se vaya clarificando. Si se trata de redes sociales o comunidades online no te será difícil solicitar la baja de tu perfil. Si el acoso llega por el teléfono móvil, no descartes cambiar de número. Si puedes guarda todos los mensajes que te hayan llegado.
 5. Cuanto más se sepa de ti, más vulnerable eres y más variado e intenso es el daño que pueden causarte. Pueden ridicularizarte con tus propios datos sacados de tu perfil en una red social como tuenti o facebook. Pueden suplantar tu personalidad en Internet para insultar o acosar a personas cercanas a ti. Es muy importante que no facilites información personal a personas que no conoces personalmente. Para ello:
  1. Evita intrusos. Sigue estos pasos:
   1. Realiza un análisis a fondo de tu equipo para asegurarte de que no tienes software malicioso (troyanos, spyware…) que puede dar ventajas a quien te acosa. Es importante. Dispones de herramientas gratuitas para ello en la dirección www.osi.es. Utiliza el antivirus de tu ordenador.
   2. Cambia las claves de acceso a los servicios online que usas, pero nunca antes de haber realizado el paso anterior. Recuerda que las claves deben ser difíciles de adivinar y llevar combinados números y letras mayúsculas y minúsculas.
  2. Depura la lista de contactos. Revisa y comprueba la lista de contactos que tienes agregados en las redes sociales (o en otros entornos sociales online). Bloquea al usuario o usuaria que te molesta.
  3. Reconfigura las opciones de privacidad de las redes sociales en las que participes y hazlas más estrictas. Comprueba la información que se ve públicamente en tu perfil.
  4. Comprueba qué cuentan de ti en Internet. Busca la información publicada sobre ti por otras personas y trata de eliminarla si crees que puede ser utilizada para hacerte daño.
  5. Repasa la información que publicas y quién puede acceder a ella y poner, a su vez, al alcance de terceras personas.
  6. Comunica a tus contactos que no deseas que hagan circular informaciones o fotografías tuyas en entornos colectivos.
  7. Ejerce tu derecho sobre la protección de datos personales. Tú decides el uso que se puede hacer de ellos, incluyendo tu fotografía.
 6. Guarda las pruebas del acoso, sea cual fuere la forma en que éste se manifieste, porque pueden serte de gran ayuda. Trata de recopilar todos los datos que puedas, pide ayuda técnica si no te sientes con fuerzas para conseguirlo.
 7. Comunica a la red social lo que te ocurre. Si crees que estás siendo víctima de acoso contacta inmediatamente con el servicio de atención de la red correspondiente exponiéndole tu caso.  Estas son algunas de las redes más usuales y las direcciones donde informan qué medidas tomar en caso de ciberacoso:
  1. facebook (http://es-es.facebook.com/safety/),
  2. tuenti (http://corporate.tuenti.com/es/privacy),
  3. twitter (https://support.twitter.com/articles/349068-como-mantener-su-cuenta-segura)
  4. YouTube (http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/index.html)
 8. No contestes a los mensajes que traten de acosarte o sentirte mal, con ello solo animas al acosador que busca provocar esas situaciones.
 9. Toma medidas legales. Toma el control de la situación, no soportes contenidos ofensivos, denuncia al propietario de la web. Puedes hacerlo en la página http://www.protegeles.com/
 10. En Internet utiliza la “netiqueta” (http://es.wikipedia.org/wiki/Netiquette) Si quieres ahorrarte posibles problemas y ser un buen ciudadano digital, evita hacer nada que pueda perjudicar a otros compañeros o compañeras. Respeta y serás respetado.

Este decálogo está basado en el decálogo realizado por Pantllas Amigas Decálogo para una víctima de ciberbullying .

Recursos

En internet podemos encontrar muchas ideas sobre cómo trabajar en Internet con las redes sociales de manera segura.

El hecho de que pueda haber peligros en su uso, no debe suponer una merma para una utilización didáctica adecuada en el aula o ni tampoco llegar a planteamientos restrictivos prohibiendo su uso por los jóvenes. Como se suele decir comúnmente, es difícil poner puertas al campo. Potenciemos un uso responsable de las redes sociales y enseñemos a usarlas en su justa medida.

En esta etiqueta de diigo puedes encontrar 102 enlaces relacionados con el uso de las redes sociales en Internet: Redes Sociales 

 

 

From eGela

acelerometroComo ya decia en mi entrada del 26 de Noviembre de 2013  iré  proponiendo algunas actividades prácticas de laboratorio de física y química que podrían resolverse con ayuda de programas y aplicaciones para smart phones o tabletas.  La fuente de estas actividades se encuentra en un taller celebrado en las IX Jornadas de Enseñanza de la Física y Química, celebradas los días 15 y 16 de Noviembre en Madrid  e  impartidas por Josep  Corominas de la Escuela Pía de Sitges y por Fina Guitart del CESIRE-CDEC de Cataluña.

Son una forma magnífica de integrar las experiencias de trabajos prácticos de laboratorio y las TIC.

Problema 1: Movimiento a velocidad constante y movimiento acelerado

Herramientas TIC y aplicaciones: La aplicación Physics toolbox acelerómetro a Androsensor. Para este problema elegir la opción “mostrar sólo eje x”.

Ver en la figura los tres ejes de la mayoría de los dispositivos Android (según la marca pueden estar intercambiados los ejes x e y).

  TIC

Advertencia: Por lo general, los valores indicados como aceleración p fuerza G, toman como referencia el valor de la gravedad. Por tanto, para tener los valores en m/s2, hay que multiplicar el valor marcado por 9.81.

Material necesario: Bolsa de plástico. Es conveniente meter la tablet dentro de la bolsa para evitar que al arrastrarla sufra ralladuras y también para facilitar el desplazamiento.

¿Qué tenemos que encontrar?

Hay que mover la tablet solamente en una dirección, tirando de la bolsa de plástico. Primero hay que conseguir moverla a lo largo de una distancia de 1 metro con aceleración cero. A continuación, intentar moverla con aceleraciones acad vez mayores.

 Problema 2: Caída libre

 Herramientas TIC y aplicaciones: La aplicación Physics toolbox acelerómetro a Androsensor. Para este problema elegir la opción “mostrtar sólo Fuerza G”

 Mantener el dispositivo horizontal y leer el valor de la “Fuerza G”; marcará el valor de la aceleración de la gravedad de la Tierra. Dejar caer el dispositivo una altura entre 10 y 20 cm ( un compañero pone las manos para recogerlo). Interpretar el valor que ha marcado mientras cae.

Elvira González

Asesoría de Ciencias de la Naturaleza del Berritzegune Nagusia