Red de Buenas PrácTICas 2.0

O portal do ITE, dentro do programa Escuela 2.0 (Escola 2.0), creou a rede de Buenas PracTICas 2.0 (Boas Prácticas 2.0) co obxectivo de impulsar a extensión e o uso das TIC coma medio didáctico, promovendo entre o profesorado o acceso aos recursos dixitais, a difusión das súas experiencias e proxectos innovadores, así coma a comunicación a través das redes sociais.