INTEFP - MECD

O Instituto de Tecnoloxías Educativas é a unidade do Ministerio de Educación responsable da integración das TICs nas etapas educativas non universitarias.