INTEFP - MECD

L’Institut de Tecnologies Educatives és la unitat del Ministeri d’Educació responsable de la integració de les TICs en les etapes educatives no universitàries.