INFORMACIÓ GENERAL > LLEGIR MÉ;S (+)  
Títol: Autocontrol basat en l'APPCC en restauració/td>
Descripció: Mitjançant un escenari virtual, que representa el procés productiu real d'una empresa de restauració, els alumnes, podran prendre decisions en cadascun dels subprocessos dependents (aprovisionament, bones pràctiques de manipulació, neteja i desinfecció, transversal - manteniment, control aigües, control plagues i traçabilitat-) i analitzar els seus resultats.
Paraules Clau: APPCC/ prerequisits/bones pràctiques de manipulació/factor de perill/ neteja i desinfecció/ Seguretat alimentària/ higiene alimentària
Diciplina: Seguretat Alimentària
Tema/es: Autocontrol basat en l'APPCC en restauració

Si desitja suport tècnic, per favor pose's en contacte a través del correu electrònic formacion@matchmind.es
 
 REQUERIMENTS MÍNIMS PER A LA INSTAL·LACIÓ DEL SIMULADOR > Ajuda  
Sistema operatiu: Windows 2000, Windows XP, o Windows Vista amb DirectX 8 o superior instal·lat (inclòs)
Linux mitjançant l'emulador apropiat
Mac OS mitjançant l'emulador apropiat
Processador: 1.5 GHz (XP), 2-GHz (Vista) 32-bit (x86) o superior.
Memòria RAM: 512 MB o superior (recomanat 1 GB)
Tipus de targeta gràfica: NVIDIA GeForce 2 o Geforce 3 o Geforce 4 MX o superior
ATI Radeon 8500, 9250 o superior
Controlador Gràfic Intel 945 o superior
Plugin ActiveX Feversoft-pocket-plugin (incluído)
Ressolució: 1024 * 768
Observacions: Per millorar el rendiment de l'aplicació, s'ha de tindre instal·lada l'última versió dels controladors de la targeta gràfica (drivers). Per descarregar l'última versió d'estos controladors, per favor, dirigisca's a la pàgina corresponent del fabricant de la seua targeta gràfica (per exemple,
http://www.nvidia.com/page/drivers.html, http://ati.amd.com/support/driver.html
http://downloadcenter.intel.com/).
En cas de no instal·lar l'última versió del driver, és possible que el simulador no funcione correctament o ho faça a un rendiment i velocitat no desitjables.
 

La seguretat alimentària no pot garantir-se amb l'enfocament tradicional basat en la retirada de productes o aliments de risc o potencialment nocius. És essencial incidir en la cadena alimentària amb l'objectiu d'assegurar la innocuïtat dels aliments des de la granja o el mar fins a la taula.

Este plantejament global de seguretat alimentària implica que tots i cadascun dels processos que intervenen en la producció, elaboració, comercialització, distribució i servei d'aliments compartixen la responsabilitat de que el producte alimentari és òptim pel seu consum. Sent partícps d'esta responsabilitat les diferents Administracions.

Unes bones pràctiques de manipulació són les que ens asseguraran que l'aliment està sa i segur i les hem d'aplicar des de la recepció de matèries; primeres passant per l'elaboració fins el servei al consumidor del nostre producte.

L'eina que ens ajudarà a mantindre l'aliment en unes condicions adequades és l'Autocontrol basat en l'APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics). Sistema, en el qual analitzem cada fase (recepció, magatzem, elaboració, etc.) quins perills existixen en relació a l'aliment i com els podem evitar, quedant totes les nostres accions registrades i documentades.

Com a fase prèvia a l'APPCC, és convenient que l'empresa estigui; operant d'acord amb una sèrie de condicions i pràctiques higièniques anomenades prerequisits que eviten la introducció d'agents perillosos, el augment de la carga microbiològica o l'acumulació de residus i altres agents en els aliments.

Dins dels prerrequisits, es contemplen quatre: Aprovisionament, Bones Pràctiques de Manipulació, Neteja i Desinfecció i Transversal.

En accedir al simulador, vorem en què consistixen tots estos prerequisits, com influïxen en la teua activitat laboral quotidiana, i quina documentació conlleven.


Descàrregues disponibles:
Instruccions d'instal·lació