eda09 2º ESO E
Experiencia DidácTICa na Aula

IES Francisco Aguiar

Betanzos


Fraccións


Proporcións

Boletín Fraccións 1 Boletín Fraccións 2 Boletín Fraccións 3 Boletín Proporcións 1 Boletín Proporcións 2
Boletín Proporcións 3

Enquisa inicial
Caderno do alumno
Enquisa final     

                                                                                                                                   
  Óscar Domínguez Pérez 
logo
 
© Ministerio de Educación. EDA 2009