Primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria

ÍNDEX
  Introducció
Objectius
 

Noció de fracció
Fracció d'una quanitat

Fraccions Equivalents
Simplificació de Fraccions
Compració de Fraccions

Suma i Resta de Fraccions
Multiplicació de Fraccions
Divisió de Fraccions 

LAS FRACCIONES, SUS DIFERENTES FORMAS DE REPRESENTACIÓN Y OPERACIONES
INTRODUCCIÓ
 

Les fraccions constitueixen un conjunt numèric de gran complexitat per la seva riquesa de significats, el seu caràcter relatiu i la multiplicitat de regles per anomenar-les, quantificar-les, ordenar-les, sumar-les, restar-les, etc.

Per a l'estudi de les fraccions és necessari abordar les diferents formes de representar-les, les regles per aplicar-les, i comprendre en quines situacions són aplicables.

En aquesta unitat treballarem amb una sèrie d'idees clau, varietat de representacions gràfiques i numèriques. Intentarem consolidar el concepte de fracció. Entre els registres de representació s'inclouen relacions part-tot, continu-discret, recta numèrica, la fracció com a mesura, operador, raó.

A més s'han afegit les operacions bàsiques que podem realitzar entre aquestes.

OBJECTIUS
  • Interpretar i utilitzar adequadament les diverses representacions d'una fracció.
  • Afavorir una millor comprensió del concepte de fracció.
  • Relacionar les diferents representacions i interpretacions de les fraccions.
  • Calcular la fracció d'una quantitat.
  • Identificar fraccions equivalents.
  • Simplificar fraccions equivalents.
  • Comparar i ordenar fraccions.
  • Sumar, restar, multiplicar i dividir fraccions.
  Autor: Diego Luís Feria Gómez
 
© Ministerio de Educación. Año 2008
 
 

Licencia de Creative Commons
Los contenidos de este recurso didáctico están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.