1r d'ESO


Índex
 

Introducció.
Objectius.

- Necessitat de la multiplicació.

- Multiplicació de nombres decimals.

- Exercici de multiplicació.

- Divisió d'un decimal per un natural.

- Exercici de divisió per un natural.

- Divisió de dos nombres decimales.

- Exercici de divisió de dos decimals.

- Multiplicació i divisió directes per 10, 100, 1000, ...

- Exercici de multiplicació i divisió directes per 10, 100, 1000, ...Activitats d'aplicació (archivo.xls).

Repàs i reforç d'operacions bàsiques: multiplicació i divisió amb decimals
INTRODUCCIÓ

En aquesta unitat didàctica s'expliquen els algorismes de la multiplicació i de la divisió amb nombres decimales.
En les activitats, l'alumne és guiat i corregit per l'ordinador utilitzant els mètodes tradicionals de càlcul. Són activitats fàcils donat que s'usen nombres de poques xifres, ho que permet que tots els alumnes puguin realitzar-les sense ajut i pràcticament no es requereix explicació prèvia del professor.

Aquí només s'exposa el mètode de dividir on les multiplicacions i les restes de cada xifra es fan directament. No s'utilitza el mètode una mica més lent que consisteix en fer primer la multiplicació, anotar-la i fer després la resta.

El full d'activitats d'aplicació està a l'arxiu de full de càlcul, els nombres també es generen aleatòriament. Adjunt al full d'activitats està ña de ñes seves solucions perquè el professor pugui aplicar-lo als seus alumnes i corregir-lo fàcilment.

OBJECTIUS
  • Realitzar multiplicacions de nombres decimals i naturals.
  • Realitzar divisions de nombres decimals i naturals.
  • Realitzar multiplicacions i divisions directament per 10, 100, 1000, ...
  Eduardo Barbero Corral (adaptat per Bea de la Casa)
 
© Ministerio de Educación , Política Social y Deporte. Año 2008
 
 

Licencia de Creative Commons
Los contenidos de esta unidad didáctica están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.