EDA 2009 - Experimentaci├│ amb Descartes a l'aula


Unitat 1. Repàs d'operacions amb enters i amb decimals


Unitat 2. M├║ltiples i divisors.


Unitat 3. Pot├Ęncies.


Unitat 4. Fraccions