E
xperimentació Didàctica a l'Aula - EDA 2009

                    Full de treball: ordenar nombres enters, valor absolut
                   
                    Full de treball: opecions combinades
                   
                    Full de treball: problemes amb nombres naturals i enters
               *  Fraccions equivalents i simplificació de fraccions
                    Full de treball

            *
Reducció a comú denominador i comparació de fraccions
                    Full de treball
            
            *
Operacions
                    Full de treball
            
            *
Problemes
                         Full de treball

          

Oriol Jové i Modroño
IES Bendinat
Bendinat - Illes Balears
EDA 2009