SEMBLANÇA AMB JCLIC:


- Aneu a la pàgina http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1308

- Seguiu les indicacions de la professora per instal·lar el paquet JClic que fareu servir les pròximes dues sessions.

- Un cop oberta l'aplicació, heu de fer les activitats 21, 23 i 24. Les dues últimes copieu-les al vostre quadern.