TREBALL:

Durant les tres properes sessions, cada alumne o parella d'alumnes (segons la distribució a l'aula d'informàtica) elaborareu un estudi estadístic. El tema, el podeu escollir d'entre els proposats al punt 3.5 del dossier de matemàtiques, que són:
Anem a concretar un mica més els passos que haureu de seguir:

1. Primer de tot, haureu de fer la tria del tema. Quan l'hagueu escollit ho comenteu amb la professora per tal que no es faci el mateix estudi que algú altre.

2. Ara ja podeu començar a pensar en un llistat de coses que voleu saber per a realitzar el vostre estudi. Creeu una enquesta i passeu-la als vostres companys.

3. Un cop teniu tota la informació, ja la podeu organitzar com més us interessi per a extreure'n conclusions. Podeu fer gràfiques, taules de dades, etc. segons us convingui.

4. Creeu una presentació per explicar als vostres companys el vostre estudi.