ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA:

L'estadística és la part de les matemàtiques que estudia la forma de recopilar dades, la disposició d'aquestes en taules i gràfics i l'anàlisi per tal d'extreure'n conclusions.

Anem a estudiar doncs, alguns d'aquests conceptes:

Activitats:
   
    1. En la següent escena, es simula la tirada d'un dau 20 vegades i hi apareixen conceptes estadístics importants com són la freqüència absoluta i la freqüència relativa.

Observa els resultats de les 20 tirades i escriu la teva pròpia definició de Freqüència absoluta i de Freqüència relativa.
Cada vegada que cliquis al botó Inicio, es farà una nova simulació de les 20 tirades del dau.

    2. Observa ara les dades que aparèixen en la següent escena i escriu les teves pròpies definicions de Mitjana, Mediana i Moda:

Igual que abans, pots clicar el botó Inicio per a veure més simulacions.