CONTINGUTS PREVIS:

Les taules de percentatges són unes de les gràfiques més usades per a representar dades. Per aquest motiu, és necessari dominar el càcul de percentatges.

Activitats:
   
    1. Utilitza les dues escenes següents per a calcular:
        a) El 20% de 500 euros.
        b) El 65% de 380 kg.
        c) El percentatge que correspon a un descompte de 5 euros d'una samarreta de 24 euros.
        d) El percentatge que correspon al descompte que m'han fet si m'han venut un producte que valia 55 euros per 46 euros.
    Anoteu els resultats al vostre quadern.


    2. Explica amb les teves paraules com es resolen els exercicis anteriors.