CÀLCUL DEL VALOR NUMÈRIC

FÓRMULES: En l'estudi de les ciències sovint s'utilitzen fórmules i expressions amb lletres que ens indiquen quantitats variables i que cal substituir en moments determinats per valors concrets. Així, per exemple, S=b·h és la fórmula que ens expressa l'àrea d'un rectangle on b és la base i h l'altura. Si volem calcular l'àrea d'un rectangle de base 13 cm i altura 7 cm, substituïm b per 13 i h per 7 i calculem. Diem que fem el valor numèric.
 

ESCENA 1:Si assignes el valor 1 al botó Expressió trobaràs una expressió algebraica. Calcula el valor numèric d'aquesta expressió per als valors que t'indica l'escena clicant el botó Numèric. Si necessites ajuda, assigna el valor 1 al botó Ajuda. Fes els càlculs en el teu quadern i comprova-ho assignant el valor 1 al botó Solució. 

Repeteix l'exercici donant els valors 2, 3, 4 i 5 al botó Expressió.

ESCENA 2: En aquesta escena hi ha cinc fórmules. Trobaràs la primera fórmula donant el valor 1  al botó Fórmules. Substitueix les lletres pels valors que s'indiquen al assignar el valor 1 al botó Valors i simplifica el resultat. Fes els càlculs en el teu quadern i comprova-ho clicant el botó Solució. Si necessites ajuda, clica el botó Ajuda.  

Repeteix l'exercici donant els valors 2, 3, 4 i 5 al botó Fórmules.  Montse Gelis Bosch
 
© Ministerio de Educación y Ciencia. Año 2005