PROPIETAT DISTRIBUTIVA (I)

Recorda la propietat distributiva:             

a·(b+c)=a·b+a·c

 

Assignant valors de l'1 al 5 al botó Exercici trobaràs diferents operacions algebraiques. 

Aplica la propietat distributiva i redueix els termes semblants. Si tens dubtes, clica el botó Ajuda

Per saber si ho has fet bé, activa el botó Solució.

 

 

PROPIETAT DISTRIBUTIVA (II)

Assigna el valor 1 al  botó Exercici, observa l'expressió algebraica i treu els  parèntesis aplicant la propietat distributiva. Per a comprovar si ho has fet bé, assigna el valor 1 al botó Ajuda.    

Redueix els termes semblants i comprova la solució assignant el valor 1 al botó Solució.

Repeteix l'exercici assignant els valors 2, 3, 4 i 5 al botó Exercici.

 

   Montse Gelis Bosch
 
© Ministerio de Educación y Ciencia. Año 2005