I- DE LA DEFINICIÓ ALS SÍMBOLS

DEFINICIONS 1

En aquesta escena hi ha 10 definicions referides a un nombre. Les trobaràs clicant el botó definició. Anomena x aquest nombre i expressa aquestes definicions en llenguatge algebraic. Comprova-ho clicant el botó solució.

DEFINICIONS 2

Clicant el botó definició trobaràs 9 definicions referides a dos nombres. Anomena x al primer nombre i y al segon i expressa aquestes definicions en llenguatge algebraic. Comprova-ho clicant el botó solució.

   

ENDEVINA EL NOMBRE

En aquesta escena hi ha una endevinalla. Pensa un nombre i segueix les indicacions clicant el botó definició fins a set vegades. Clica el botó solució. Què passa? 

Pensa un altre nombre i torna-ho a provar. 

Intenta trobar la fórmula que li permet a la màquina endevinar el teu nombre. Anomena x al  nombre i expressa aquestes definicions en llenguatge algebraic. Clica el botó inici i comprova-ho clicant el botó fórmules.

FÓRMULES GEOMÈTRIQUES 

Clicant el botó definició trobaràs diferents figures geomètriques. Expressa les fórmules en llenguatge algebraic. 

Comprova-ho clicant el botó solució.

 

 

   

       Montse Gelis Bosch
 
© Ministerio de Educación y Ciencia. Año 2005