RADICALS
Àlgebra
 

17.  RACIONALITZACIÓ

Racionatlizar una fracció amb arrels al denominador, és trobar altra expressió equivalent que no tingui arrels al denominador. Per fer-ho es multiplica el  numerador i el denominador per l'expressió adecuada, de manera que a l'operar desapareixi l'arrel del denominador.

Si prens el control Exemple 1, veuràs la forma de racionalitzar expressions del tipus:

Si prens el control Exemple 2, veuràs la forma de racionalitzar expressions del tipus:

Pulsa varies vegades i copia almenys 3 exemples de cada tipus en el teu quadern.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.


18.  EXERCICIS

Pren el botó EXERCICI i veuràs l'enunciat; fes-ho en el teu quadern i introdueix la solució amb l'escena, desprès pren el botó SOLUCIÓ per a comprovar si ho has fet bé. Quan hagis superat la prova passa a la pàgina següent.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.


Reducción a índice común

Índice
  Miguel Angel Cabezón Ochoa    traduit al català per Mónica da Silva
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Any 2004. Traducció any 2010.