RADICALS
Àlgebra
 

3.  OPERACIONS

Producte de radicales del mateix índex:

Per a multiplicar radicals amb el mateix índex, es deixa l'índex i es multipliquen els radicands.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.

Divisió  de radicals del mateix índex:

Per a dividir radicals amb el mateix índex, es deixa l'índex i es divideixen els radicands.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.

Potència de radical

Per a elevar un radical a una potència s'eleva el radicand a la potència, i es manté l'índex.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.

Radical de radical

Per a a trobar el radical d'un radical es multipliquen els indexos dels dos radicals.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.


4.  EXERCICIS

Prem el botó EXERCICI i veuràs l'enunciat; fes-ho al teu quadern i introdueix el resultat amb l'escena, desprès Prem el botó SOLUCIÓ per a comprovar si l'has fet bé. Quan hagis superat la prova passa a la pàgina següent.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.


Radicales

Índice Extracción de factores
  Miguel Angel Cabezón Ochoa    traduit al català per Mónica da Silva
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Any 2004. Traducció any 2010.