CRITERIS DE DIVISIBILITAT

 

MATEMÀTIQUES 1r ESO

4.- Criteri de divisibilitat per 3

En el cas del nombre tres, també existeix un regla per saber si un nombre n'és divisible sense necessitat de fer la divisió.
El criteri de divisibilitat d'un nombre per tres és: Sumar totes les seves xifres i comprovar si aquesta suma és múltiple de tres.
Si la suma és un nombre gran i no veus si és múltiple de tres, pots usar el criteri de divisibilitat una altra vegada, és a dir sumar totes les seves xifres i comprovar si la nova suma és múltiple de tres.

 
 

Recorda que:

  • Cada cop que premis el botó Inici, el nombre a comprovar agafarà un valor a l'atzar.
  • Si vols pots escriure un valor concret a la seva casella.
  • Amb els seus controls pots augmentar o disminuir el seu valor.
 1. Usa l'escena per practicar el criteri de divisibilitat per 3.

 2. Copia el criteri de divisibilitat per 3 i la taula següent al teu quadern. Completa-la amb un SI o un NO segons el nombre sigui o no sigui divisible per 3.
  Usa l'escena per comprovar la teva predicció:
Nombre
7.425
4.523
9.756
7.134
525
9.040
Divisible per 3?            

 


5.- Criteri de divisibilitat per 9

El criteri de divisibilitat per nou és semblant al criteri de divisibilitat per tres: Cal sumar totes les seves xifres i comprovar si aquesta suma és múltiple de nou.
Si la suma és un nombre gran i no veus si és múltiple de nou, pots usar el criteri de divisibilitat una altra vegada, és a dir sumar totes les seves xifres i comprovar si la nova suma és múltiple de nou.

 
 

Recorda que:

  • Cada cop que premis el botó Inici, el nombre a comprovar agafarà un valor a l'atzar.
  • Si vols pots escriure un valor concret a la seva casella.
  • Amb els seus controls pots augmentar o disminuir el seu valor.
 1. Usa l'escena per practicar el criteri de divisibilitat per 9.

 2. Copia el criteri de divisibilitat per 9 i la taula següent al teu quadern. Completa-la amb un SI o un NO segons el nombre sigui o no sigui divisible per 9.
  Usa l'escena per comprovar la teva predicció:
Nombre
7.425
4.523
9.756
7.134
525
9.040
Divisible per 9?            

 


  Inici Enrera Continuar  
       
  Lluís Bosch Casas
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Año 2009
 
 

Licencia de Creative Commons
Los contenidos de esta unidad didáctica están bajo una licencia de Creative Commons si no se indica lo contrario.